הנוכחות הבלתי אמצעית של ה'

עמוד:194

לדברי יחזקאל שראה את המקדש שלעתיד 'אל הר גבה מאד' ( מ ב . ( הוא הדין בישעיהו , האומר ' והיה באחריה הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות' ( ב ב . ( אין ספק כי לשונות אלה מושפעים מן השיגרה הלשונית של המזרח הקדמון , אם במקרא הם נטולים כל רקע מיתולוגי של ממש . לעומת זאת , העירו בדין כי בתשתית של סיפור חלום יעקב ( בראשית כח , ( המוסב על מקדש בית אל , ניכרים ביתר בהירות שרידי המיתוס הקוסמי של ארם נהריים . נאמר כי בחלומו ראה יעקב 'סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה , והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו' ( פסוק יב . ( משנתעורר יעקב נאמר 'ויירא ויאמר : מה נורא המקום הזה , אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים' ( פסוק יז . ( דומה כי הצירוף 'שער השמים' אינו אלא התרגום המונותיאיסטי של - _; _16 ל _31 _כ — _1 'שער האלים . ' גם סולם השמיים _;) _וז _131 _ז _0131531 _ת _11 _ח _( _51 מופיע בהקשר ל'שער האלים . ' מסופר כי האלים נמטר ונרגל ירדו בסולם השמיים עד שהגיעו לשער האלים אנו , אנלל ואא . בהקשר זה יש למילה המקראית 'סולם' משמעות _מיוחדת , היינו 'מעלה מדרגות , ' הן הן המובילות במקדשי בבל לזגרת , המגדל . בלא ספק הושפע חלום יעקב ממיתוס זה , אלא שלפי פשוטו של מקרא _'שער השמים' אינו אלא מקום משכבו הלילי של יעקב . הסולם איננו אי שם במרומים אלא הוא מוצב ארצה ובראשו ניצב האלוהים . ועוד , לא האל כי אם המלאכים עולים ויורדים מן הסולם . האל הוא מעבר לעולם ותהום ישותית מפרידה בינו ובין העולם . הוא מקיים את הקשר עם העולם רק דרך מלאכיו שליחיו או על ידי דיבור ישיר אל האדם . היסודות האנתרופומורפיים שבדימוי חלומי זה דבקים אך ורק במלאכיו שליחיו . יתרה מזו , סולם זה עדיין איננו מסמל קשר קבוע וממוסד בין מעלה למטה . הוא אך יציר הרגע — סמל לנוכחותו המגינה , _הבלתי פוסקת , של האלוהים , שכן בשעה ההיא אנוס היה יעקב לעזוב את אדמת ארץ ישראל כדי להימלט על נפשו . שלוש הבטחות שהיו צורך השעה מקופלות בדברי האל : הבטחת הארץ , הזרע וההגנה האישית המומחשת על ידי המלאכים העולים ויורדים בסולם . אין ספק כי סיפור אגדה זה מקורו בממלכת אפרים והוא בא , בין היתר , כדי לתת לגיטימציה היסטורית למקדש אשר בבית אל , בדומה לסיפור על _אברם ומלכי צדק ( בראשית יד , ( המוסב על ירושלים , לומר לנו כי לכיבוש ירושלים ולהעלאת הארון אליה קדמה העובדה כי כבר בימי האבות עבדו בה ל'אל עליון קונה שמים וארץ . ' הצד השווה הוא כי קדושתם של שני המקדשים , זה שבירושלים וזה שבבית אל , נעוצה בתקופת האבות — זה _באברם וביקורו אצל מלכי צדק , _'כהן לאל עליון קונה שמים וארץ , ' וזה בחלום יעקב בשעת בריחתו לארם נהרים , כאשר התגלה לו אלהים בחלום לילה . _01 _41 _וופ _61 _§ _31 _א 01 ו _116 _\ _1 _> ' _( _1 _זי , _ץ _6 _ודז _61101011 x _11 1 . 11 . 8 , 10 ( 1960 ) . _0 _. _£ _011 , י 1 _( 1 _§ _31 _ו 105 0 . _£ _1051 _, קק _011€110 _111 1011 _42 _ו _811 _) _11081 [ , 5861 _1 _^ _££ , _ח _6 ו _// _. _# _0 _) _1 _ _01 _ר _;\ _11 _חה _110 , _/ _4 _דו _1 _^ _1 _^ _111 _0 _$ _6000 _( _11811 _011 ( _1 _11 _$ _0 34 _. ק 1978 , _43 ראה : _ח ! _0 1 _* _03111 } ' _ח _3 _ו 1 _ז _\ _1 _> ' י _61 , _ות 61 ו _1 _ח _11116 _5 _( _3 _^ _1 ( _601 . ) , _7116 8 . _ח _6150 . _א _151361 _' _, $ . _זח _016 _ח _1- _/\ י 135-168 , 505- _0118111 _$ _011 _( _1 _01 \> _€1 $ 11 _\ 0 / _6 _x _181 _6 _§ _£ _01 \ _. קק _6 _\\ _' ¥ _011 _< 1986 , _א _11-0110115 . 509

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר