המסורת האסכטולוגית בימי שיבת ציון

עמוד:190

המסורת _האסכטולוגית בימי שיבת ציון ישעיהו השני הולך ומפתח את המסורת האסכטולוגית , בכיוון שבו ירושלים וציון משמשות לעתים קרובות סמל לעם ישראל כולו ( מט _יד-כא ; נא יז ; ועוד . ( לכן קשה לדון על פי קטעים אלה בתפיסתו הדתית של המקדש , מה גם שהלהט הפיוטי עובר על גדותיו , בפרט כשהנביא פונה אל ירושלים ואל ציון בלשון אישית . דבר אחד נעלה מכל ספק : הגאולה תהיה שלמה רק כאשר ייקבצו שוב הגלויות בארץ ישראל , כאשר ייבנו חורבות ירושלים והמקדש , וכאשר כולם יראו 'עין בעין ... בשוב ה' ציון' ( נב ח . ( הווה אומר , מבחינה עקרונית שותף ישעיהו השני לתפיסה הקדומה של בית המקדש , כפי _" ראה : ב' אופנהיימר , 'ירמיהו ונביאי השקר , _' א' _בירם ואחרים ( עורכים , ( ספר נייגר , ירושלים תשי '' ט , _עמ' , 111-96 ובמיוחד _עמ' . 100-98 _* נראה כי ישעיה סו , השותף לתיאולוגיה של מלכים א , ח כז , הוא מידי עורך הספר או מידי נביא אחר . ראה הערה , 10 לעיל . נשבע ה' לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך אם ישמרו בניך בריתי גם בניהם עדי עד כי בחר ה' בציון ועדתי זו אלמדם ישבו לכסא לך אוה למושב לו ( פסוקים יא-יג . ( בא ישעיהו ומעמיד הבטחה זו על הביטחון ועל האמונה המוחלטת בתשועת _ה' ( ישעיה ז ד-ט ; טו . ( כפי שכבר ראינו , מיכה משנה את נימת הדברים , בהכריזו על חורבן העיר והבית בשל שחיתות המנהיגים : שמעו נא זאת ראשי בית יעקב המתעבים משפט בנה ציון בדמים לכן בגללכם ציון שדה _תחרש והר הבית לבמות יער ( מיכה ג ט-יב . ( וקציני בית ישראל ואת כל הישרה יעקשו וירושלם בעולה ... וירושלים עיין תהיה בא ירמיהו בעקבותיו ( _כו יח ) ומאיים בחורבן בשל שחיתות העם כולו . בהצביעו על חורבן שילה כדי לתת תוקף לאיומיו : 'הגנב רצח ונאף והשבע לשקר _וקןטר והלך אחרי _אלהים אחרים אשר לא ידעתם ? ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא שמי עליו ואמרתם נצלנו — למען _עשות את כל התועבת האלה ' ? ( שם ז ט-י . ( והוא מסיים : 'ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו אשר אתם בטחים בו ולמקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם כאשר עשיתי לשלו . והשלכתי אתכם מעל פני כאשר השלכתי את כל אחיכם את כל זרע אפרים' ( שם פסוקים _יד-טו . ( בכך מצביע ירמיהו על האפשרות כי _ה' עשר לנטוש את ביתו ולהפקירו לחורבן , דבר שחזה יחזקאל בחזון הסתלקות המרכבה ( יחזקאל חיא . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר