האמונה בנצחיות המקדש וירושלים

עמוד:185

האמונה בנצחיות המקדש וירושלים נעבור כעת מן האמונה האישית לאידיאולוגיה הפוליטית והאסכטולוגית הכרוכה בירושלים ובבית המקדש . בספרות המזמורית ירושלים היא עיר מלוכה ועיר אלוהים , משם שולח האל את עזרתו ומושיע את עמו : ישלח עזרך מקדש אלהים לנו מחסה ועז נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים אלהים בקרבה בל תמוט המו _גוים מטו ממלכות ה' צבאות עמנו ויהי בשלם סכו ד _ ? שמה שבר רשפי קשת ומציון יסעדך ( תהלים כ ג . ( עזרה בצרות נמצא מאד ... קדש _מקכני עליון _יעזךה _אלהים לפנות בקר נתן בקולו תמוג הארץ משגב לנו אלהי יעקב ( שם מו ב , _ה-ח ) ומעונתו בציון מגן וחרב ומלחמה ( שם עו ד . ( הואיל _וה' שוכן בציון ( שם _קכה א-ג ועוד הרבה , ( שום צר ואויב לא יוכל לה . כשם שנשברו הגויים אשר הסתערו עליה בעבר ( שם מו ה-ו , והשווה עוד במיוחד תהלים מח , עו ; ועוד , ( כן עתידים כל הגויים להישבר ; כלי נשקם יושמדו , וכך תיסלל הדרך לשלום ( שם מו ט ואילך . ( קשה לקבוע את זמנם של המזמורים מו , מח , עו , המתארים את הסתערות הגויים . אמנם רוב החוקרים נוטים להסב את הרמזים ההיסטוריים על מצור סנחריב בשנת . 701 אך כל הניסיונות הללו , אף על פי שיש בהם סבירות , לעולם לא ייצאו מגדר השערה . השווה : תהלים כב ; כג ; כד ; _כו ; ל יב-יג ; לא כה ; לג ; לד ב-ד ; לה יח-כח ; מ ח-יא ; מג ד ; נז י-יא ; עג כח ; צב טו-טז ; קיח יז-יח . ישעיה ז מכיל עדות על מאורע דומה בימי ישעיהו , כאשר צבאות ארם וישראל צרו על ירושלים . משילוב מקורות מקראיים עם המידע וישראל , ירושלים תשל '' ד , _עמ' . 238 בהקשר זה כדאי להזכיר גם את פריצת חומת ירושלים בידי יהואש מלך ישראל ( מלכים ב , יד _יג-יד ; דברי הימים ב , כה כג-כד . ( ברם , לא קדם למאורע זה שום מצור , שכן קודם הובס צבא יהודה בבית שמש במלחמה שיזם אמציה מלך יהודה 783-800 ) ממקורות מצריים למדים אנחנו , כי פרעה שישק היה קרוב לצור על ירושלים עוד בימי רחבעם מלך יהודה , וכי חזר בו רק מששילמו לו מס כבד ( מלכים א , יד כה-כח ; דברי הימים ב , יב ב-יב ;( וראה : בי מזר , 'מסע שישק לארץ-ישראל , _' כנען לפסה '' נ ) במו ידיו , וירושלים היתה חשופה בפני צבא ישראל . לכן קשה לשער כי מזמור זה או אחר יתייחס אל מאורע מביש זה , ומה גם שמלך ישראל לא נגע בבנייני בית המקדש . מכל מקום , אין להשוות אף אחד מן האירועים האלה למאורע חברתית , לחיוב כלפי הזולת , היינו לבשר לעולם את _'מלאכות' ה , _' את מעשיו , את תשועתו . תחושת שליחות זו משותפת למזמור זה , למזמורי עניים וחולים ולמזמורי תודה שונים של אנשים אשר חזו בגופם ובנפשם את תשועת ה . '

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר