לפני הקמת המקדש

עמוד:175

לפני הקמת המקדש הקמת המלוכה בימי שאול , כיבוש ירושלים וכינון הממלכה בידי דויד , ובניין המקדש בידי שלמה מסמנים תפנית חדה בתולדות עם ישראל והאמונה הישראלית . הקמת המלוכה היתה בבחינת הכרח היסטורי , הצעד המכריע לביטול הפירוד השבטי , שמנע במשך תקופת השופטים את התבססות העם בארצו . במקום האוטופיה של הנהגה אלוהית ישירה , שהייתה המסגרת הרעיונית להופעתם של השופטים הכריזמטיים , באה הנהגת מלך בשר ודם , אשר השכיל למקד בידיו את העוצמה הצבאית של כלל שבטי ישראל ולשמור על רצף השלטון ויציבותו . דויד הכניע את הפלשתים ואת יתר עמי הסביבה והרחיב את גבולות ממלכתו . אך המעשה בעל ההשלכות הפוליטיות , החברתיות והדתיות המרחיקות ביותר היה כיבוש ירושלים מידי היבוסי ובחירתה לבירת ממלכתו . בכך העלה דויד את הממסד המלוכני מעל ליריבות ההיסטורית בין שבטי הצפון והדרום , שכן ירושלים הייתה נטולת מסורת שבטית כחברון ובית לחם מזה , ובשכם מזה . תהליך זה של יצירת ממסד על שבטי הקשור קשר הדוק לכתר הגיע לפסגתו עם הקמת המקדש בידי שלמה . בעקבות שינויים מפליגים אלה בחיי האומה נשתנו התפיסות הפוליטיות והחברתיות , ונתחדשו חידושים רבים בתחום האמונה . פרק זה יהיה מוקדש להיבט אחד של הנושא האחרון : המהפכה במחשבה ובמציאות הדתית במידה שיש לה זיקה לירושלים ולבית המקדש . מן המפורסמות כי מהפכה זו לא הייתה בבחינת יצירת יש מאין , אלא עיצוב חדש של מסורות קדומות משחר ימי האומה . לפיכך נפתח את דיוננו בהתוויית מסורות אלה ובהערכתן הביקורתית , ונסיים בהצגת השינויים שעברו עליהן במעבר מן המציאות השבטית אל המציאות הממלכתית . לפי המקרא , אוהל מועד היה המרכז הרוחני של מחנה ישראל במדבר . שם היה ארון העדות , עליו הכפורת ובו שני לוחות העדות , הם לוחות הברית : על הכפורת ניצבו שני כרובי זהב פורשי כנפיים . משם דיבר _ה' אל משה , כנאמר : 'ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרכים אשר על ארון _העדתי ( שמות כה כב ; והשווה : במדבר ז פט . ( _1 ראה : _אופנה"מר _, הנבואה הקדומה , _עמי _2 . 137-121 רק פעם אחת נאמר כי ה' דיבר עם משה בפתח האוהל ( שמות לג ט . ( אולם פסקה זו , המשולבת בסיפור מעשה העגל , מוקשה . על הניסיונות לפתור את הקושי , עיין בפירושים החדשים . לדעתי , מגמתה של מסורת מיוחדת זו על משה להבליט את האינטימיות הדיאלוגית בינו ובין אלוהים . העובדה שהדיבור 'פה אל פה' התנהל בפתח האוהל , לעיני כל ישראל , מוסיפה על מהימנותה . בא מחבר פרשה זו ושילב אותה בדרמה המתוארת כאן : האוהל אינו אלא אוהלו הפרטי של משה , והשעה היא שעת חירום לאומית , _פרק תשיעי המשמעות הדתית של בית המקדש וירושלים בנימין _אופנהיימר

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר