מקורותיה של תוכנית המקדש

עמוד:166

הקצר , ובחזיתו חדר כניסה מעוטר בעמודים . עד היום לא נחשף בחפירות הארכיאולוגיות מקדש זהה , או לפחות דומה , למקדש שלמה , אך מתרבים והולכים המקדשים הכוללים יסודות ארכיטקטוניים דומים . המקור הסורי פניקי למקדש שלמה התבסס בעיקר על ההזכרות במקרא בדבר קשרי המסחר בין דויד ושלמה לבין חירם מלך צור , ובדבר העסקתם של בנאים צוריים וגבליים במלאכת הקמת המקדש ( מלכים א , ה לב ) ושל חרש צורי בייצור כלי הנחושת ( שם ז יג-מה . ( אמנם , המחקר הארכיאולוגי בערי פניקיה מפגר ביותר , ואין בידינו מקבילות פניקיות של ממש , אך חקירתם של אתרים בצפון סוריה בשנים האחרונות מחזקת את קביעת הכיוון הצפוני כאזור ההשפעה העיקרי . משהגדרנו את תוכניתו הבסיסית של מקדש שלמה כבניין אורך , ובמיוחד אם אנו משחזרים אולם כניסה ובו עמודים בין שתי אומנות ( אנטות , ( המקדש מצטיין בתכונות מובהקות של _'מגרון . _' המגרון הוא סוג של מבנה אורך שנפוץ באנטוליה כבר באלף הרביעי לפסה"נ , וכנראה כבר אז שימש גם כמקדש או כצמד מקדשים . באלף השלישי ( תקופת הברונזה הקדומה ) מופיע _המגרון גם בצפון סוריה . שלושה מקדשים מטיפוס זה או דמוייו נחשפו בתל חורה שבצפון מזרח סוריה , והם מסוף האלף השלישי לפסה"נ . שני מקדשים , המכונים 'הבניין החיצון' ו'מקדש האנטות הקטן , ' הם מקדשי אורך , ובהם אומנות בולטות . המקדש השלישי , המכונה 'המקדש הצפוני , ' כלל קיר סוגר בחזית חדר הכניסה . מקדש האומנות , שהוקם מחוץ לתחום העיר ' ) הבניין החיצון , ( ' הוא הגדול מכולם , ומידותיו 13 על 28 מ . ' החדר העיקרי , שמידותיו הפנימיות כ 19 על 9 מ , _' מחולק לשני מרחבים שווים על ידי זוג אומנות . כיוון הבניין ממזרח למערב ( איור . ( 3 מן המחצית הראשונה של האלף השני לפסה"נ ( תקופת הברונזה התיכונה , ( נחשפו שלושה מקדשי אורך _באבלה ( תל מרדיחי . ( שניים מן המקדשים ( בניינים _א _ו ( 61 הם מבני אורך קטנים , שבירכתיהם כן מוגבה . המקדש השלישי ( בניין ( 0 הוא מבנה גדול , שמידותיו 14 . 5 על 27 מ . _' המקדש נחלק לשלוש יחידות : חדר הכניסה הופרד מן האולם העיקרי בחדר ביניים . גם אולם הכניסה וגם חדר הביניים הם מרחבים רוחביים . החדר העיקרי במקדש הוא חדר אורך מובהק , שמידותיו הפנימיות 7 . 2 על 12 . 4 מ . _' בקיר האחורי של האולם העיקרי , שעוביו כ 4 . 9 מ , ' נקבעה גומחה , ששימשה ככל הנראה לפסל האל . בחדר העיקרי נתגלה אגן מעוטר עשוי מאבן גיר . לקירות האורך של המקדש הוצמדו קירות מבחוץ שהכפילו את עוביים לכדי 4 מ . ' המקדש מכוון מצפון לדרום ( איור . ( 4 מתקופת הברונזה המאוחרת ( המחצית השנייה של האלף השני ) מוכרים לנו היום מקדשים משלושה אתרים בצפון סוריה : _בממבקאת ( תל מונבקה , ( באמר ( תל מסכנה ) ובעין _ךךה . המקדשים _0 _ז _6 _ו 61 ); 1 _( _1601 , _7611 _€ _> _11 _קת 61 ז 01 _( 1 _א ) 11 _מ 1967 , 1962 , ? _13 _מ _3 _( 16 _י 1 1964 , _\^ _1651 _ז _-16וץ _-8ז _< _105 _ז 0 א _1 ז 61 ) 1 ק 1 _ז _-161מ _16 _מ _6 _? _, _64 _* _0 _§ _. 17 ( 10 . _/\ _י _176 _1 _{ _6 _< _115€0 _\ ק 1980 , _0 _§ _5 _. 27 _, 28 ? . _^ 13111136 , £ _1 _> _10 : . 471 _£# _1 _מ _< 10 _מ 1 _. 0 _י שם , איור . 30 _11- _45 _. קק , _* _£ _4 _, _¥ _/// , 2 , י _מ _\ _16 _§ _310 י _< _13 , ט _12 8 . _910 , _46 _י _מ 113 ו 86 _) _' _06 _!; _1 _י _51111116 $ 0 _/ _מ _\* 1 _י 7116 _1 י 151-161 _. 1 . ¥ 31 _! _: 31 , _. קק _1 _811461165 , 24 ( 1974 ) , ז _6 _> _1010110 _1 _47 _ז _16 _ז _< 10 $ 1-5 _? _ז _0 א _ח ); _146111 , _4 _. _\ _10011 _§ _31 _, 7611 _€1114618 1 _נ _31 _נ 111 _0 _\ _11856111 _מ 1 1960 , ? _13 ז 1958 _, _1 _( _61 _מ 1960 , _^ _61 _ח _0 _? _40 _$ _1-5 _? _116 _א _1 ז _0 1 _ז _7611 _0 _^ _€

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר