תוכנית המקדש

עמוד:163

הבניין הצדדי אל קירותיו החיצוניים של המקדש הוצמד מבנה צר שהקיפו משלשה צדדים . המבנה נזכר במלכים א , ו ה-יא , בנוסח מקוטע , ואינו נזכר בספר דברי הימים . לדעת רוב החוקרים , הבניין הצדדי לא היה חלק מהמבנה המקורי של מקדש שלמה , אלא יחידה שנוספה בשלב מאוחר יותר . אולם המבנה המסובך של הבניין הצדדי , הנסמך אל קירות המקדש , מקשה על ההפרדה ביניהם . הבניין הצדדי כלל שלוש קומות , שגובה כל אחת מהן חמש אמות אך רוחבן שונה : חמש אמות בתחתונה , שש בשנייה ושבע בשלישית . מסתברת הצעתו של בוסינק , שקירות המבנה הוצרו בחצי אמה מכל צד במעבר מקומה אחת לזו שמעליה . היצרות של חלקי הקירות העליונים בבניינים קדומים נועדה להקל על משקל הקיר . על המגרעות ניתן היה להשעין את הגזעים ששימשו לקירוי כל קומה . כל קומה , המכונה 'יציע , ' הייתה מחולקת לתאים , הקרויים 'צלעות . ' מאחר שהביטוי צלעות משמש גם לציון ציפוי הקירות בעץ , אפשר לשער כי החלוקה לתאים נעשתה באמצעות מחיצות מעץ . התאים דומים בצורתם לחדרי חומות סוגרים במצודות ובערים מבוצרות בתקופת הברזל . השימוש בסוגרים נבע מן הצורך בשטחי אחסון ומן הרצון לחסוך בחומרי בנייה . אפשר לשער כי עיקר תפקידו של הבניין הצדדי היה לאחסן את אוצרות המקדש . חדרי אחסון המקיפים את המקדש בצורה דומה נמצאו במקדש בעין דרה . חומרי הבנייה ושיטת הבנייה שני חומרי הבנייה הנזכרים בתיאור המקדש הם האבן המסותתת ( גזית ) והעץ . הקירות נעשו מאבן גזית ; על מנת להבטיח את יציבות הבניין וכדי לאפשר את גובהו הניכר 15 ) מ' לערך , ( היה על הקירות להיות עבים מאוד . עוביים של הקירות מצוין רק בתיאורי יחזקאל : כשש אמות לקירות הבית וחמש אמות לקירות הבניין הצדדי . חלקיהם העליונים של קירות אלה היו עבים כדי חמש וארבע אמות . עובי זה ( בין 2 ל 3 מ ( ' נראה סביר גם בהקבלה לעוביים של קירות המקדשים המונומנטליים שנחשפו בשכם ובמגידו . המקדש היה בנוי ללא ספק בבניית גזית , שהייתה נהוגה בבנייני הממלכה בתקופת הברזל . על אבני הגזית מצוין כי היו 'אבנים גדלות , אבנים יקרות , ל _? סד הבית , אבני גזית' ( _מלכים א , ה לא , ( ומודגש כי בשעת הבנייה לא נשמע קול כלי ברזל ( שם ו ז . ( מסתברת הצעתו של ייבין כי האבנים במקדש סותתו עד תום במחצבה והוסעו , כנראה על גבי גלגילות , אל מקומן במבנה . מכאן שמן : 'אבן שלמה מסע . ' שלושה סוגים של עץ שימשו לבנייה : ארזים , ברושים ועץ שמן . הארזים שימשו לציפוי הקירות ולתקרה , ואילו הברושים ציפו את הרצפה . עץ השמן שימש לחלקים מיוחדים , כגון מזוזות פתח _11 ) , _16111- _, _מ _~)! _(! _2 _^ _£ _/ _ו 1 _ז _1 1979 _1 _^ _061116 _^ _5 _^ _1101 _\ _1050 _ז _53161 _* אצל ייבין , 'מקדש שלמה , ' אל העין , לה ( תשכ '' ד _, ( עמ . 26 ' _33 למשל : _-מ _6111010116 _א €1 _141161 _2611 _, ק 1 _זו _\\ 2 , 76 _ז _¥ 14 \ . _. ק _1 1977 _, _זץ 111 _י _\ _34 בוסינק , מקדש שלמה , איור . 49 _35 _1 _( _1 _ז _1101 _0 ק ¥ . 81111011 , _7116 _1 _^ _010- _^ _60110 _00

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר