תוכנית המקדש

עמוד:162

דלתות המקדש וחלונותיו המידע על פרטי הבנייה הללו ניתן בחלקו רק על ידי יחזקאל , וככלל הוא קשה להבנה . על פי יחזקאל מא ב , רוחב הפתח להיכל היה עשר אמות . מזוזות הפתח בכניסה לדביר היו עשויות מ'עץ שמן' ( ראה לעיל , _עמ' ( 146-145 וצורתן _'חמשית' ולהיכל 'מאת רבעית' ( מלכים א , ו לא , לג . ( מקובל לפרש את הביטויים _'רבעית' ו'חמשית' במזוזות ההולכות ומצרות , בצורה מדורגת . למזוזות כאלה יש מקבילות ארכיאולוגיות _בצפון מערב סוריה . בצורה כזו עוצבו מזוזות פתח הכניסה למקדש בתל עין דרה , מתקופת הברונזה המאוחרת , וכן במקדש בתל תעינאת , מן המאה _החי לפסה"נ . הדלתות עצמן , בשתי כנפיים , נעשו מעצי ברושים . צורתם של חלונות המקדש אינה ברורה . הביטוי 'חלוני _שקןפים אטמים' ( שם ו ד ) נשאר סתום , ובממצא הארכיאולוגי לא נשתמרו חלקי הבית העליונים , ובהם החלונות . בהעדר הידע לייצר לוחות מזכוכית , לא היה טעם בקריעת חלונות גדולים . ייתכן שהכוונה לפתחים קטנים למדי שכוסו בשבכת עץ , כך שאפשרו לאור להיכנס ' ) שקופים , ( ' אך לא ניתן היה לראות דרכם את פנים המקדש ' ) אטומים . ( ' העמודים יכין ובועז העמודים הקרויים 'יכין' _ו'בועד היו בין חפצי הנחושת שנעשו על ידי חירם מצור ( מלכים א , ז גכב . ( החוקרים נחלקו בדעה , היכן ניצבו העמודים , והאם היה להם גם תפקיד קונסטרוקטיבי בנוסף לתפקידם הסימבולי . בוסינק שחזר שני זוגות של עמודים : זוג עמודים התומכים בכניסה , וזוג נוסף של עמודים חופשיים לפני הבניין . אך נראה שאין בסיס לשחזור כזה . נראה כי מיקומם בחזית הכניסה לאולם נלמד מן התיאור כפשוטו : _'ויקם את העמדים לאלם ההיכל' ( מלכים א , ז _כא . ( הסברה כי האולם לא היה מקורה מבטלת למעשה את האפשרות כי לעמודים היה תפקיד בתמיכת המבנה . תפקיד כזה אינו נרמז בטקסטים , והוא אף נוגד את מבנה העמודים . גובה העמודים היה שמונה עשרה אמות ( _מלכים א , ז טו ; הציון שגובהם היה שלושים וחמש אמות בדברי הימים ב , ג טו ) נראה כמשובש , ויחד עם כותרת של חמש אמות , גובהם היה עשרים ושלוש אמות . על פי מידת היקף העמודים : 'וחוט שתים עשרה אמה יסב את העמוד השני , ' ניתן לחשב שקוטרם היה ארבע אמות 2 ) מ' בקרוב . ( העמודים נעשו מנחושת יצוקה וכנראה היו חלולים ( ירמיה נב _כא : _'ועביו ארבע אצבעות נבוב . ( ' העובדה כי העמודים נעשו ממתכת רכה כנחושת מחזקת את הטענה כי העמודים ' יכין' _ו'בועד היו בעלי ערך סמלי בלבד , אבל משמעותם הסימבולית של העמודים ושל שמותיהם איננה ברורה . אפשר , אם כן , לשחזר את מקומם של 'יכין' _ו'בועד בחזית המקדש , בכניסה לאולם , כעמודים חופשיים בין שתי האומנות המגבילות את האולם בצדדים . _י _* _ראה לעיל , _עמ' _31 . 142-141 בוסינק , מקדש שלמה , איור _32 . 52 לדיון בדעות השונות באשר לשמות העמודים , ראה לעיל , _עמ' . 150-149 _28 _מ _05113 1 _מ _^ _1 _י 1 _ז 0 _ע _01 _ק _1 _ת _^ _553 _£ _, _* _001 _76 _טג _111 _^ _\^ _611 _, 24 ( 1993 ) , _\\>\ _110111 _> . 4 _\ _. _^ _1 _ז _^ _, _י _מ _( _15 _> _' _116 _ _01 _א 1 _1116 0 / _29 _ז _^ _5 1 _ז 1 . 103 _^ _. _0 _. _11311165 _, _£ _x _^ _0 _^ _0 _^^ _0 ק _53-55 , . קק _103 _§ 0 1971 , _ו _10 _< _: _/ _1 , 11 , _0 _> _1 _" _*

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר