תוכנית המקדש

עמוד:158

' הבית . _' דעה רווחת נוספת מייחסת למקדש שלמה 'חלוקה משולשת' לאולם , היכל ודביר . יחידות אלה נזכרות אמנם כחלקים בעלי תפקיד מוגדר במקדש , אך אין הן מייצגות את המבנה הארכיטקטוני של הבניין . 'הבית' כולל בתוכו את ההיכל ואת הדביר : 'והבית אשר בנה המלך שלמה לה' ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו' ( מלכים א , ו ב . ( לעומת זאת , האולם , בשני המקורות , אינו נכלל במבנה היסודי של 'הבית . _' את החידוש בהשתחררות החוקרים מן התפיסה של חלוקה משולשת של המקדש יש לתלות בעיקר בעבודתו המונומנטלית של ת"א בוסינק . כפי שנראה להלן , פתרה הבחנה חדשה זו בעיות רבות בפירוש של תיאור המקדש במקרא ואף תרמה לחידוד הדיון במקבילותיו הארכיאולוגיות של המבנה . אל הבניין הוצמדה מבחוץ יחידה נוספת , הקרויה 'יציע , _' ששימשה כמחסן לאוצרות המקדש ( מלכים א , ו ה-ו . ( מבנה זה , שאינו נזכר בספר דברי הימים , כלל שורות חדרים בשלוש קומות מסביב לבית . המידות הכלליות של 'הבית' הן שישים אמה באורך ועשרים אמה ברוחב ( מלכים א , ו ב ; דברי הימים ב , ג ג . ( האולם נמצא 'על פני רחב _הבית' ואיננו חלק מן הבית . גם ביחס לגובה המקדש ניתנת המידה _ל'בית' כיחידה אחת : שלושים אמה . אין ספק כי כל המידות הנזכרות הן מידות פנימיות של החללים , ואינן כוללות את עובי הקירות החיצוניים . המידה הכוללת של מאה אמה , המתייחסת לאורך המקדש אצל יחזקאל , מושפעת כנראה מנטייתו למספרים עגולים . בצורתו הכללית היה מקדש שלמה 'בית אורך , ' כלומר , בניין מלבני שצירו המרכזי נמשך לאורך הבניין והכניסה אליו היא בצד הצר ( איור . ( 1 תוכנית זו הולמת את מסורת בתי האורך שהייתה נפוצה בחבלים הצפוניים מערביים של המזרח הקדום . ההיכל ' _הבית' כולל את שתי היחידות העיקריות של המקדש , שהן , כאמור , ההיכל והדביר . על פי סדר התיאור והגודל , ההיכל הוא החלק המרכזי במקדש שמידותיו ארבעים על עשרים אמה ( מלכים א , ו יז . ( האולמות העיקריים במקדשים קדומים שימשו בעיקר לאחסון המנחות שהובאו למקדש ולמיקום מתקנים שנועדו להעלאת קטורת וליצירת אווירה טקסית . בהיכל של מקדש שלמה נמצאו מזבח הזהב , להעלאת קטורת ( מלכים א , ז מח ; דברי הימים ב , ד יט ;( שולחן הזהב ( _מלכים א , ז מט ) או שולחנות זהב ( דברי הימים ב , ד ח , ( כנראה להנחת המנחות שהובאו למקדש ; _וכן מנורות זהב ונרות זהב ( מלכים א , ז מט ; דברי הימים ב , ד ז , ( להארת פנים ההיכל . מאה ועשרים' ( דברי הימים ב , ג ד , ( ועל כך ראה להלן . _161311011 0 / _1116 _14 ק _161 _מ _31 1 _מ 10 ז _0 _תט _? _/ _1 _י , 731 2 . _86120 _§ _, _י _6 _$ _קץז _1 _801186 _מ _8100 _מ 82-89 8103 ( _110001 _311 _( _11 _^ _0 _. קק 7 ( 1980 ) , _, _ע _" _/ _11 _' _/ על מקורה וגזרונה של המילה _'היכל' ראה לעיל , _עמ' . 144 _" י' ידין , 'הבית הראשון _/ ספר ירושלים ( תשט '' ז _, ( _עמ' ; 190-176 נ' _אביגד , _'מקדש שלמה , _' בית מקרא , יז ( תשכ '' ד _, ( _עמ' _12 . 25-4 בוסינק , מקדש שלמה . _13 בספר דברי הימים גובה הבית אינו מצוין , ולעומת זאת מוזכר הגובה התמוה לאולם בלבד : 'והגבה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר