תוכנית המקדש

עמוד:157

תוכנית המקדש למרות הכינוי השגור 'מקדש שלמה' יש לציין כי המילה 'מקדש' אינה נזכרת כלל בתיאור המבנה . הכינוי היחיד , המופיע עשרות פעמים בתיאור המבנה , גם בספר מלכים וגם בספר דברי הימים , הוא _7 י' ליוור , _'ספר דברי שלמה , _' _א''מ , ד , טורים . 302 -299 _8 _$ _י _10 _0316 _^ _3 _^ _0 . _0 . _1 _* _0 _^ _16 _, " _016 6351 03 * _6 01 _£ _261 _£ _161 _מ 10 _מ _01081116 311 _< _11116 8010 _מ _£ _16 _ק _1 _ה _X _6 13-19 _. קק _, _5 _. _450 _# _, 117 ( 1950 ) _, _י 0 / _\ _1681 _^ _0 _9 י' _ידין _, תורת המלחמה בארצות המקרא , רמת גן תשכ '' ג , _עמ' . 246-245 _10 _ץ _10 " _0 _\ _1 _מ 10 _ז _\^ _3 _$ _1116 " 80101 _י , ת _118 _$ 15111 _< _: 1 _. ס , י ? _מ 10 מ 8010 _§ _מ _£ _1 _ץ _( _10 811111 _^ _ג _0316 _31 _\ _16 _§ _1 _< 1-18 _. קק _84808 _, 239 ( 1980 ) , המקורות לשחזור תוכנית המקדש תיאור מפורט של המקדש מופיע בספר מלכים א , ה-ז , בספר דברי הימים ב , ג ובספר יחזקאל ממא . מקורות אלה כוללים פרטים משלימים , אך לעתים מופיעים נתונים סותרים , שאפשר לתרצם _בשערים שחלו במקדש במשך שנות קיומו . המסורת על מקום המקדש ב'הר _הבית' קיימת ועומדת מאז בניינו ועד היום . ספר דברי הימים מציין את המקום כהר המוריה , בגורן ארנן היבוסי ( דברי הימים ב , ג א . ( ספק רב אם יש טעם לניסיונות השונים לאתר במדויק את מקום המקדש . פני הסלע החשופים בהר הבית והחציבות הרבות מעידים על התהפוכות שעברו על המקום בימי הרומאים , הביזנטים , הערבים , הצלבנים והעות'מאנים . כיוון המקדש ממזרח ( הפתח ) למערב ( הדביר ) נרמז ביחזקאל ח טז ומאושש במקבילות ממקדש הבית השני , המשכן והמקדש שנחשף בחפירות תל ערד . התיאור בספר מלכים א ערוך ממש כתוכנית ארכיטקטונית : המידות הכלליות של הבניין , תיאור היחידות הפנימיות , שיטת הבנייה , ציפוי הקירות מבפנים ופרטי הדלתות ; ולבסוף בא פירוט כלי הנחושת : העמודים , הים , המכונות ויתר כלי המקדש . אפשר לשער כי התיאור מבוסס על תעודה 7 קדומה שנשמרה בארכיון המקדש ( אולי 'ספר דברי שלמה , ' מלכים א , יא מא . ( בתיאור המקדש בספר דברי הימים ב נכללו פרטים חשובים המשלימים את ידיעותינו , כגון : מיקום המקדש וגובה האולם . לעומת זאת סותרים הפרטים בדבר גובה העמודים וציפוי העץ את אלה שבספר מלכים . הבדלים אלה עשויים , כאמור , לנבוע מן השינויים שחלו במבנה במשך מאות שנות קיומו של הבניין . תיאור המקדש שבנבואת יחזקאל הוא חזון על המקדש העתיד להיבנות ( פרקים מ-מג . ( אמנם אפשר שבצעירותו ראה יחזקאל את המקדש , אך ברור כי התיאור של החצרות הגדולות והחלוקה הסימטרית של הר הבית שייכים לחזון שאינו מבוסס על המציאות . דמיון בין תוכנית שערי החצר אצל יחזקאל לשער העיר בעל שישה תאים שנחשף במגידו ואשר יוחס כטיפוס שער בלעדי מימי שלמה עודד את התומכים באמינות ההיסטורית של המקור . אולם גילוי שער מטיפוס זה בלכיש , שהיה בשימוש עד סוף המאה _הח' לפסה '' נ , ונטייה של כמה חוקרים לאחר גם את זמנו של השער במגידו למאה הטי , מחלישים את הטיעון .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר