צורת המקדש

עמוד:154

בכיסאו של ה , _' בדומה לכיסאות מלכים מעוטרים בכרובים המוכרים מהמזרח הקדום . מתחת לכנפיהם הפרושות של הכרובים עמד הארון - אותה תיבת עץ שעמדה קודם במקדש שילה והובאה לירושלים על ידי דויד . לפי המסורות המקראיות על תקופת המדבר , הכיבוש וההתנחלות , הארון נעשה על ידי משה בהר סיני , והוא ליווה את מחנה בני ישראל בכל מסעיהם . ואולם רבים החוקרים המפקפקים היום בעצם קיומה ההיסטורי של תקופת נדודים במדבר , וממילא _אי אפשר לקשור את ראשיתו של הארון לתקופה שלא היתה ולא נבראה . אליבא _רשיטה זו ( שלא רכשה את לבם של כל החוקרים ) יש לראות את המסורות על נדודי הארון כהשלכות לעבר של המנהג להוציא אל שדה הקרב ואל המחנה את הסמל להימצאות ה' שהיה באחד המקדשים . בין כך ובין כך , הארון במקדש נתפש כהדום רגליו של ה ; ' ואפשר שנחשב אף למרכבתו , שעה שהוצא מהמקדש לשדה הקרב או לתהלוכה . נשמרו בו לוחות הברית , על פי מנהג ידוע , להפקיד עותקים של בריתות _ביךלאומיות תחת רגליהם של האלים במקדשים . ככל הנראה לא היו כרובים על הארון , וצורתו המקורית היא כמתואר בדברים י א-ג . הארון המכוסה בכפורת שממנה עשויים שני כרובים , כמתואר במקור _הכוהני בתורה ( שמות כה י-כב _, לז א-ט , ( לא היה ולא נברא , והוא כנראה צירוף מלאכותי ( לצורכי ניידות ) של הכרובים ( בלי ארון ) ושל הארון ( בלי כרובים ) שהיו במקדש מימי שלמה ועד לימי מנשה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר