צורת המקדש

עמוד:152

הנחושת הללו סימלו את הנהר שהיה בגן האלוהים . כמו כן יש לזהות את כלי הנחושת , מזה , ואת המים במקדש יחזקאל מזה , לא רק עם הנהר מגן עדן , אלא גם עם נחלים ונהרות המוזכרים בכתובות מסופוטמיות כחלקים מבתי מקדש או ארמונות מלכים . מעניינת במיוחד היא כתובת של אל שם מלך אשור 17 ) _ק _# _/^ _4 _, _1 _, _מ _> _' _50 _ג _, _( _01 המספרת : האל אשור פתח עבורי שני מעיינות בהר אבח = ) ההר הקדום של העיר אשור , ( ולבנתי לבנים לחומה על ידי המעיינות . מעיין אחד , מימיו ירדו אל שער אנשם , והמעיין השני , מימיו ירדו לשער ורתים . כללו של דבר , בית המקדש , גן עדן , והמקדש האשורי מהווים כולם הר שהוא מושב לאלים , וכולם מוקפים בגן שיש בו נהר . היות שאין בירושלים נהר טבעי , עשה שלמה ים נחושת ומכונות לסמל את מקור המים הנחוץ . המכונות היו כעין עגלות נחושת , שנשאו מיכלי מים קטנים יותר , הם ה'כיורות' ( ז כז-לט . ( עשר המכונות עמדו בשתי שורות מקבילות , חמש מימין לפתח המקדש וחמש משמאל . כל מכונה היתה כעץ עגלה מרובעת שעמדה על ארבעה גלגלים . קוטר הכיורות היה ארבע אמות , כמידת המכונות , וכל כיור היה מונח בתוך 'פה' במכונה , כעין צווארון בקוטר אמה וחצי . תיאור המכונות מפורט מאוד וקשה להבנה , ועם זאת ברור שהמכונות שעמדו לפני המקדש דמו מאוד בצורתן _ובמראיהן למכונות גדולות או קטנות שנתגלו בחפירות בלארנקה ובאנקומי שבקפריסין , ואף בח'פאג'ה , באזור נהר הדיאלה , הזורם לחידקל צפונית למקום התקרבותו אל הפרת . על פי דברי הימים ב , ד ו שימשו הכיורות להדחת העולה ; אפשר שבעל דברי הימים כיוון לתפקיד האמיתי של הכיורות , אך ייתכן שהערה זו מתבססת בעיקרה על החוק בויקרא א ט , יג , שעל פיו יש לרחוץ במים את הקרב ואת הכרעיים של העולה . אולברייט השווה את הכיורות לכלי _* _' _£ _" _** _" _, כלי מים ניידים ששימשו בטקסי טיהור מסופוטמיים רבים . על פי רוב היו משתמשים _ב לטיהור בני אדם פסלי אלים או , _^^" מבנים ; אבל לפי טקסט אחד _(/? _400 _, _5 _, _11121 ) הוא שימש גם לרחיצת נתחי בשר לקרבן . כלי הזהב שעמדו בהיכל ( _מלכים א , ז _מח-נ ) היו זהים במהותם , אם כי לא במספרם ובכל פרטי עיצובם , לכלי הזהב שהיו במשכן . כמוהם נמצאו ככל הנראה גם במקדשים ישראליים שהיו קיימים לפני בניית בית המקדש בירושלים . במקדש שלמה היו מזבח זהב , שולחן ללחם הפנים ועשר מנורות . מזבח הזהב ( ו כ , כב ; ז מח ; והשווה גם ישעיה ו ו ) שימש בוודאי להקטרת קטורת , כדוגמת זה שהיה במשכן . שולחן לחם הפנים היה גם במשכן ; יש עדות שלחם הפנים נהג גם במקדש נ י ב ( שמואל א , _73 ראה : _ידץ _, הבית הראשון , _עמ' ; 186-185 פארו , מקדש ירושלים , _עמ' _0165 ; 50-47 _א _, _ץ _6 _מ _1 _ט _1 _£ _5 _, _0 . _? . _8 _ז _6 _^> _76 X 1 0 / _111€ _800 _^ _5 0 / _1 _£ _1 _ז 1 _1 _} _16 _}{ _6 _1 _> _ז 91 0 _. ק _§ _ת _; _0 _^ _01 _( _1 1903 , _? _201 וייפרט _, המכונות . להקבלה _ראה מאוחרת : _תז 1 ( המאה _^ _' השלישית _^ י לפסה '' נ ) מצידון _מ _1 _¥ _. _261 _( ± _61 , _1016 _68561 _3 _§ _6 _. קק 18 ( 1986 ) , , _ _£ _// _= , י _61 _קמ _761 _ח _180116 _מ _10 _ח . 459-461 _8310 צוויקל מציע לקשור את המכונה _4 _ר _לפיל _^ _1116 _האשיה _11 _( _ז _. _0 ראה : _\^ _, _1 _^ _10 _^ _60 _10 _^ _ז _\\> _א . ¥ . 1969 , _\ _¥ . _? . א _' _, _ג _01 _* _מ _1 _( _16 _ג _06 _^ _, _0 _ז _1 _0 _/ _18 _ז 144-145 _^ _611 _§ _10 _. קק . ק 138-150 , _68 _. קק

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר