צורת המקדש

עמוד:151

הים ( _מלכים א , ז _כג-כו , לט ) היה מיכל מים עגול , עשוי נחושת , קוטרו עשר אמות וגובהו חמש אמות . לפי פסוק _כג היה היקפו ' ) וקו ... יסב אתו סביב ( _' שלושים אמה בלבד , במקום 31 . 4 אמה כמתחייב מחוקי הגיאומטריה , ומסתבר שהמספר הזה איננו פרי מדידה כי אם פרי חישוב והערכה גסה ושגויה ש _71 _= שווה שלושה בלבד . הים עמד על שנים עשר בקר , שלושה פונים מזרחה , שלושה מערבה , שלושה צפונה ושלושה דרומה . יש המשווים את הים למיכל מים גדול , עשוי אבן גיר רכה , שנמצא בחמת _(^ _1113 _* _118 _) שבקפריסין ; קוטרו 2 . 20 מ' וגובהו 1 . 85 מ . ' על שפת המיכל מגולפות דמויות ארבע ידיות ובכל ידית דמות פר . אחרים מזהים את הים עם מכלי מים המכונים _ט _8 _קג _, המחברים במקורות _אכריים אחדים . תפקיד הים איננו מחוור . על פי דברי הימים ב , ד ונועד 'לרחצה _הכהנים בר . אם כן הים הקביל כנראה לכיור במשכן , שנועד לרחיצת ידיהם ורגליהם של הכוהנים ( שמות ל יח-כא ; מ לא-לב . ( ואולם הים היה גבוה מאוד וקשה לגישה , ואין להניח שכלי כה גדול יהיה נועד לרחיצת ידיים ורגליים בלבד . אפשר ששימש לטבילת הכוהנים לפני עריכת טקסים מסוימים ( השווה : ויקרא טז ד : 'ורחץ במים את בשרו ; ' וגם שמות _כט ד ; ויקרא ח ו , ( שהרי על פי עומקו התאים לטבילת אדם . אם כך , יש להניח שכוהן שרצה לרחוץ בים היה עולה בסולם אל שפת הים . באשר למשמעות הסמלית והקוסמית של הים ושנים עשר הבקר הוצעו הצעות מהצעות שונות , אך רובן לא יצאו מגדר השערות . אולי יש לקשור את הים במקדש שלמה לים במושבו של האל הכנעני אל . מקום מושבו של אל מתואר בספרות האוגריתית _'מבכ נהרמ // קרב אפק תהמתמ , ' כלומר : _'בנבכי נהךים // בקרב אפיקי תהומותים . ' אותו הרעיון מופיע גם במקרא ( יחזקאל כח ב , ( שם מצאנו שנגיד צור מתפאר _לאמר : 'אל אני , מושב אלוהים ישבתי בלב ימים . ' אם אמנם מכוון הים המוצק במקדש שלמה כנגד הים הזה , שהוא כנראה הים התיכון בחוף הלבנון , הרי לנו דוגמה נוספת להעתקת המושב האלוהי בטבע לתוך ירושלים . לאחרונה הוצע שהים סימל את מלחמת ה' בים בימי קדם , בדומה למלחמת מרדוך בתאמת ( תהום ) המוזכרת בסיפור הבריאה הבבלי , או בדומה למלחמת בעל בים ובנהר במיתוס האוגריתי . רמז פנים מקראי לתפקיד הים נמצא בספר יחזקאל , בחזון המקדש והעיר לעתיד לבוא . בחזונו של יחזקאל אין זכר לים , למכונות _ולכיורות . במקומם מצאנו 'מים יצאים מתחת הבית קדימה ... והמים ירדים מכתף הבית הימנית מנגב למזבח' ( יחזקאל מז א-ב . ( מקום מוצא המים הוא כנראה המקום שבו עמד הים ( מלכים א , ז לט : 'ואת הים נתן מכתף הבית הימנית ממול נגב . ( ' המים היוצאים ממקדש יחזקאל יהיו מקור לפריון , לרפואה ולחיים . מסתבר שהמים האלה מקבילים לנהר שיצא מעדן ( בראשית ב . ( הואיל והמים באים במקום הים והכיורות שעשה שלמה , מתברר שכלי 5 _68 י _מ 10 _ז _863 _0 _£ 8010 ! _מ _7116 _\ 10116 י 1 , _מ 3 _מ , _^ . 8 . _\ _100111011 _§ _11 ( _6 _( _1 . ) , 7 _/ 16 566 ( 1 0 / 0 . _83 _§ י _16 ק 1 _ז 0 / _7 _. _3 . _\ _1661 _, _! _761 _ז _10 _\ _1 _ז 1 _110 _ז _1 : _£ _550 _$$ 1 _ז _7 _/ _15 _< _101 114-117 _. קק _70101110 1964 , _69 ראה : פארו , מקדש ירושלים , _עמ' _70 . 47-45 ראה : קליפורד , ההר הקוסמי , _עמ' . 172 -168 _, 57-35 _8 _0 _/ _01017 ? _71 _מ _^ _110 _15 _* _6 _£ _1 י _11111 , _ח 6 . _610011-8 _. _ס , _>/ _1 _. _י _ת _01181 _נ 11 _מ _< _1 118 _8 _) _' _מ 16 3 _קמז 8 _16 _י _מ 10 _מ _6 _011 ( 1 _0 _(^ _61 8010 _ז _1 _^ _1 _\* _ז 61 31 . ( _6 _( 18 . ) , _50 מ _0 _) 0 _§ _3 _16 _^ _0 _/ _106- _ז _1116 311 ) _16 _0 _ח _. _$ 0 _ץ _5 _: _£ _55 _# _ז _£ _> _-11 _/< _20 _1 _£ _, 1 _^ _01118 _\ _' 1116 _ז 7 . _£ _1 _> _ן _101 0 / _1 _/ _1111 _ז _171 _110 _ץ _010 _£ 18-31 _. קק 1994 , _72 השווה : _7 _/ _16010 _^ 0 / 1 _/ 16 _, _ח _80 _מ _1 _^ _6 _^ _6 _. ס 0 / _£ _161161 40-48 , _^ _1131113 _1976 , :. _ח _0 _( _10 _ז _^ _6510 7-36 _. קק

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר