צורת המקדש

עמוד:147

לדעתנו , המילה 'איל' היא שצריכה להכריע . אין להפקיע ממנה את המשמעות המתבקשת משימושה בספר יחזקאל . בחזון יחזקאל ה'אילים' הם הקירות שבין תאי השערים מימינו ומשמאלו של העובר בשער . הם מעוטרים בהימורים = ) תימורות , ( יש בהם חלונות ורוחב לכל אחד משתיים עד שש אמות . קשה להניח שמונח המציין חלק מבני כזה יציין גם אומנה הבולטת מן הקיר , ולמעשה קשה למצוא הצדקה כל שהיא לפירוש כזה . מכאן שהמילה _ה'איל' מציינת את קצהו של הקיר המפריד בין ההיכל ובין הדביר . קיומו של 'איל' מעיד על קיומו של קיר . דוגמה לאיל מקושט בתימורה נחשפה בחפירות _חצור . שם נתגלו שערים בעלי תאים ; הקירות בין התאים ( ה'אילים' לפי שיטתנו ) מעוטרים באומנות משוקעות בקיר ובולטות ממנו , הנושאות כותרות פרוטו איאוליות , היינו תימורים . האיל המוזכר במקדש שלמה , שהוא למעשה מזוזה רחבה , היה מחולק לחמש מזוזות , כדוגמת האיל במקדש תל תעינאת . אין זה מן הנמנע שעוביו הכולל היה שתי אמות , כאיל שבין ההיכל והדביר במקדש יחזקאל , אם כי עדיין אין להוציא מכלל האפשר שיחזקאל הוסיף משהו לעוביו כדי למלא מאה אמות לאורך המקדש , כמצוין לעיל . לעיטורי הבית ולתפוצתם בתוך הבית נודעו גם משמעות והגיון . מסתבר שהמקדש נתפש לא רק כבית לה , ' אלא כגן אלוהים בקרב בני האדם . מכאן הסבר לקישוטי הצמחים שנחקקו על הקירות ועל הדלתות . הכרובים החקוקים על הדלתות מסמלים כרובים שומרים , בדומה לכרובים שהושכנו ' _מקדם לגן עדן לשמר את דרך עץ החיים' ( בראשית ג כד ; לפי הצעה של ג'ון סטריינג , ' כל המוטיבים הצמחיים במקדש שלמה קשורים בחיי נצח ובפוריות . ( הכרובים החקוקים על הקיר האחורי של ההיכל שומרים גם הם על הפתח , בדומה לשומרים שהעמיד יהוידע הכוהן 'מכתף הבית הימנית עד כתף הבית השמאלית' כדי לשמור על המלך ( מלכים ב , יא יא * . ( הווי אומר , הכרובים האלה הם משמר הכבוד הפרטי של השוכן בבית . הכרובים החקוקים על הקירות הפנימיים בדביר הם משרתיו ויועציו של ה , ' בדומה לשרפים שראה ישעיהו בחזון הכיסא . אין כרובים בהיכל , כי שם עובדים משרתיו האנושיים של האלוהים , הכוהנים ( לכוהן כמלאך ראה מלאכי ב ז ; והשווה גם זכריה גז . ( ראוי להביא כאן פסקה מאלפת מ'גליל ספר' של _נבונאד , מלך בבל , ובו הוא מתאר את שיקום _111 _ו _1111 _ו , £ _1 מקדשו של אל הירח סין בעיר חרן _1 _. _1 , _001 . _1110-17 ) _א _! _4 _ח _31 _> _0 _א 222 , _. ק , ו _< _ו 8 _א _: { קורות ארז ארוכות , גידול הרי אמנה , _קריתי עליו . דלתות ארז שריחן מתוק הצבתי בשעריו . _51 ראה : שילה , קדם , , 11 _עמ' _52 . 25-21 השווה הצעתו של ג' ונהם , שגן עדן המתואר בבראשית ב-ג הוא בבואה של _מקדש : } _[ _11€ _, _031- _ח _1 _וח _60115 _וחץ _010317 5 _ח _53 _י _, _ת _> _131 _ח _^ _6 _י _7 _ז _510 _ת _01 _£ _( _16 _ח _( _16 דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות , ירושלים תשמ '' ה _, חטיבה א , תקופת המקרא , חלק לועזי , _עמ' _53 . 25-19 עיין _. סטריינג , ' איקונוגרפיה . _54 על פירוש זה ראה : _כוגן תדמור _, מל '' ב _, על אתר ; האק , כתף הבית . _55 במקדש יחזקאל , עיטורי ההיכל _והרביר זהים ( יחזקאל מא יח-כא . ( בשניהם היו כרובים ותימורים , אך אין זכר לפטורי ציצים . גם במשכן היו כרובים על קירות ( יריעות ) הקודש ועל קירות ( יריעות ) קודש הקודשים , כך שעיטורי שני החדרים היו שווים . ייתכן שקירות המקדש עוצבו מחדש בימי יהואש כאשר חיזקו את בדק הבית .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר