צורת המקדש

עמוד:144

אפשר להניח שקורות ארזים ארוכות הונחו לרוחב הבניין ( שדרות ) ושהם כוסו בקרשים קצרים שהונחו לאורך הבניין ( גבים . ( הבית מבפנים בתוך המקדש היו שני חדרים , ושניהם כאחד מכונים 'בית . ' ה'בית' הראשון בואך המקדש נקרא ה'היכל . _' מילה זו שומרית במוצאה , ( _6 . _§ _31 ) ופירושה המקורי 'בית ( 6 ) גדול . ' _(§ _31 ) היא נשאלה גם לשפה האכדית , בצורה _, _6 _^ _1111 והיא מוכרת גם בשפות שמיות אחרות . רוחב ההיכל היה עשרים אמה , אורכו ארבעים אמה וגובהו שלושים אמה . _ה'בית' הפנימי נקרא _'דביר' וגם 'קדש _הקרשים . ' מוצאה ופירושה של המילה 'דביר' לוטים בערפל . היו שפירשוה כמילה שמית , על סמך הערבית דבר , שפירושה 'גב' או 'אחור . _' לאחרונה הוצע לקשור את _'דביר' למילה מצרית _ז _6 _\> ( קופטית _ץ 1 _י , ( _131 המציינת מעשה עץ , מלאכת הנגר — אולי מחיצת עץ , ובהשאלה : המרחב מאחורי המחיצה . ואמנם הדביר היה קוביית עץ שצלעה עשרים אמות . הואיל וגובה הדביר היה פחות מגובה ההיכל , מתעוררת שאלה : האם הדביר היה מונח על הקרקע ומעליו חלל של עשר אמות ? או שמא היה מוגבה , כך שתקרתו היתה במפלס תקרת ההיכל ורצפתו היתה גבוהה מרצפת ההיכל ? האפשרות הראשונה מסתייעת בעובדה שאין זכר למדרגות בכניסה אל הדביר , כך שפתחו צריך להיקבע במפלס הקרקע . גם יחזקאל , המקפיד להזכיר 'מעלות' בכל מקום שהיו , איננו מזכיר מעלות בין האולם לדביר . כמו כן , _בדברי הימים ב , ג ט נאמר , בזיקה לקודש הקודשים : ... ' והעליות חפה זהב , _' כלומר : ציפה בזהב את החדרונים שמעל לקודש הקדשים . ואולם גם לאפשרות השנייה יש סיוע נכבד . ראשית , במקדשים במזרח הקדום נהגו להגביה ולו במעט , את המקום שעליו עמד סמל האל , בין שהיה פסל , בין שהיה מצבה או כל דבר אחר . היות שהדביר היה המקום שבו עמדו סמלי נוכחותו של ה' — שני הכרובים והארון — ניתן לצפות שיהיה מוגבה . שנית , במלכים א , ו ל מצאנו , בקשר לרצפת הדביר ( הבית : ( 'ואת קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון , ' ומשתמע מהדברים שרצפת הדביר היתה מצופה זהב משני עבריה : למעלה , בתוך הדביר , ולמטה , מחוץ לדביר , _ברצפתו _40 לקירוי בניינים בעצים במזרח הקרום עיין : ; _, _4 _//*' , $ . _\' . _040 _, י ט 1 _ג _111 _ט _5 י , $ . _\' . _י _111 ט _§ _11 _£ י _0 _, _$ _. _\' _. י _1313811 י _41 השווה _; _ז _^ _ם _10 _ח 0 _וז 6 50101 _ות" _§ 5 6 _' , _* _006116116 _, ת _1 _< _1 ו 16 _\> _' _76 _x _1 _0 _^ _כ 10 _1116 _961 _§ _ת _( _11 _ץ _/\ _000 , ץ 338-343 ; _\ _1 . _1 _\ _1111 _( _16 _. קק 81 _, 89 ( 1976 ) , נ _61- _קוח _76 _ומ _20 _ח _§ _6 _תנ _^ _1 _ _61 _תז _£ _\ _6 _§ _61150116 _86 _י _011 _^ _651 _א _. _/ _01111101 0 / _, י 6 : _5-10 _מ _( _16 1 _£ _6 _ט _2 _נ 83-92 ; _§ _61 _. קק _1 _^ _11 _< _1 _§ _6 _, _$ 10 ( 1982 ) , _ז _11110 _10 _ח 010 _§ 165 _/ _01 _$ _6 _וח 51 _> _' _ח _1 _! _3 _קץ _£ _§ _י _68 _, _ת _\ _' _6011 _ז , 8 . _13136111- _] . _/< . י _31 ! 3 _ח 61 _ו 1 ק _611511031 _011110 ? _31-3 _10 _ק _1010 _§ _1€01 5111 _( 1165 ( _8011 _ק _! _01011 _( _£$ _?) _, _£ _^) _. קק _1 1982 , _ח _5316 _ט _61 _ז _. _0 _, 28 ) , _ח _? _1110 _זץ ; 215-221 _} _11 _
יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר