תולדות המקדש

עמוד:133

באשר לטענה כאילו החומר הספרותי והמסורות המשתקפות במלכים א , ו-ז אינם בני זמנו של שלמה , בדיקה מדוקדקת של סיפור הבנייה מעלה את האפשרות ששובצו בו יסודות עתיקים , לרבות בני זמנו של שלמה והקשורים במעשי הבנייה עצמם . אין אפוא כל סיבה לפקפק במסורת המקראית , שעל פיה שלמה ייסד את בית המקדש והוא שבנאו במלואו , כבניין חדש לגמרי . עם זאת , אפשר שהמקדש נבנה במקום שבו עמד מקדש קודם . בצדק נדחתה הצעתו התמוהה של רופרכט על ידי כל החוקרים . בית המקדש נשרף בשבעה באב , שנת 586 לפסה"נ , על ידי _נבוזראדן רב טבחים , עבד נבוכדראצר מלך בבל ( מלכים ב , כד ח ; השווה ירמיה נב יב , לפיו נשרף הבית בעשור לחודש . ( באותה שעה לקחו הבבלים שלל את כל כלי הנחושת , הזהב והכסף שנותרו במקדש ( מלכים ב , כה יג-יז ; והשווה ירמיה נב יז-כג . ( המקדש עמד אפוא על תלו קרוב לשלוש מאות ושמונים שנה . במשך השנים האלה השתנה לא מעט , הן בצורתו ובמראהו , הן בדרכי תפקודו , הן בתפקידו ובחשיבותו הדתית , הלאומית והחברתית . על שינויים שחלו במקדש ניתן ללמוד או מאזכורים מפורשים או מתוך השוואת תיאורים של רכיב מסוים בזמנים שונים . במלכים א , ו לו מסופר על שלמה : _'ויבן את החצר הפנימית , ' ואילו שם ז ח , ט , יב אנו קוראים : ' חצר האחרת' ו ) ' ה ) חצר הגדולה . ' מתיאורים אלה מסתבר שסביב המקדש עצמו היתה בתחילה חצר אחת ; חצר שנייה , רחבה יותר , הקיפה את כל בנייני שלמה , לרבות המקדש וחצרו . לעומת זאת , במלכים ב , _כא ה ( וראה גם _כג יב ) נמסר : _'ויבן [ מנשה ] מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות בית ה . " יחזקאל , בתארו את התועבות שנעשו במקדש ערב חורבנו ( פרקים ח-י ) מזכיר 'חצר בית ה' הפנימית' ו'החצר החיצונה' ומדבר על כל תחום המקדש בלשון 'החצרות . ' המקדש המתואר בחזון הגדול שבסוף ספר יחזקאל מוקף בשתי חצרות ; ובמקדש שלמה עצמו , כמתואר בדברי הימים ב , ד ט , היתה 'חצר כהנים' ו'עזרה גדולה . ' ואין הכוונה אלא לשתי חצרות . למעשה , אין הבדל מהותי בין הנאמר במלכים א , ו-ז לבין הנאמר במקורות המאוחרים יותר , אך יש להניח שאי אז לפני ימי מנשה הוסבה החצר הגדולה לשימוש המקדש . אין זה מן הנמנע שבאותו הזמן נעשו שינויים מבניים מסוימים ; ואולי יש לקשור להרחבת תחום המקדש את הידיעה הסתומה במלכים ב , טז יח : 'ואת מיסך ( קרי : מוסך ) השבת אשר בנו בבית ואת מבוא המלך החיצונה הסב בית _ה' מפני מלך אשור . ' בתיאור המקדש שבתחילת ספר מלכים אין זכר ללשכות - היינו תאים , חדרים או מחסנים ששימשו את הציבור , את עובדי המקדש ואת פקידי המלך לצרכים שונים , אם בניהול המקדש ואם בעבודת הקודש עצמה . עם זאת , מצאנו זכר ללשכות של אישים מסוימים שהיו במקדש , במלכים ב , כג יא ובירמיה לה-לו , ולשכות אלו בולטות במיוחד במקדש המתואר בספר יחזקאל . אף על פי שכל אזכורי הלשכות מרוכזים בתיאורי המקדש בשנים האחרונות לקיומו , אין להוציא מכלל האפשר 83-84 ; _\ _1 _. _. קק 36 ( 1979 ) , _, ז _810 _, _ח 371-373 _508 _§ _1 _. קק 32 ( 1982 ) , , _ ' 7 _ז 0 , _ג _5361 _" ראה : הורוויץ , בניתי בית זבל לך , _עמ' _12 . 163-160 בץ הביקורות שנכתבו על ספרו ראה למשל : 379- 380 ; _! _. _* _. _] . \ . _. קק _11 _> _3011 , _75 _£ _, 97 ( 1978 ) , _מ _111

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר