תולדות המקדש

עמוד:131

תולדות המקדש על פי המסופר נבנה בית המקדש בירושלים על ידי שלמה המלך . יסודות המקדש הונחו בשנתו הרביעית של המלך 964 ) לפסה"נ בקירוב , ( והבית הושלם כעבור שבע שנים ושישה חודשים , בשנתו האחת עשרה ( מלכים א , ו א , לז-לח . ( מסתבר שהנתונים האלה אינם משקפים את האמת ההיסטורית . הם מושתתים על דפוס ספרותי מקובל , מזה , ועל מספר 'טיפולוגי , ' המביע תקופה אידיאלית , מזה . באשר לייסוד הבית בשנה הרביעית למלך , ניתן לשער ששנה זו היתה למעשה שנתו הראשונה של שלמה כמלך ברשות עצמו , אחרי ששימש כיורש עצר בשלוש שנותיו האחרונות של דויד אביו . אם כך , יש לראות במספר ביטוי מקראי לתפישה שכמותה היתה רווחת בכתובות מלכים מסופוטמיות . על פי תפישה זו ראוי לייחס לשנתו הראשונה של מלך חדש מעשה מרשים כלשהו למען האל , ובמיוחד בניית מקדש חדש . באשר להשלמת הבנייה בשבע שנים , הרי תקופה של שבע יחידות זמן נתפשת בספרות המזרח הקדמון כתקופה אידיאלית . יתר על כן , מצאנו במקרא גופו כי מלאכת המשכן ארכה שבעה חודשים ; ואילו ב'עלילת בעל' שבכתבי אוגרית נאמר שארמונו של בעל יצא מאליו מתוך אש שבערה שבעה ימים 22-35 ) . _ך _. _( _0 _. _47 _, _1 . 4 . _\ _' התוכנית לבנות בית לה' בירושלים הועלתה לראשונה על ידי דויד , כמסופר בפירוט בשמואל ב , ז וכנרמז במלכים א , ה יז-יט ; ח טו-כא . ה' דחה תוכנית זו באמצעות נתן הנביא , מסיבות שאינן ברורות . על פי ספר דברי הימים עשה דויד הכנות רבות לקראת בניית בית המקדש ( דברי הימים א , כח-כט . ( דויד תרם מאוצרותיו הפרטיים לקופת הבנייה ואף התרים את העם והכין את כל הדרוש למפעל , הן בחומרי בנייה והן בכוח אדם . על שלמה ציווה לבנות את המקדש , ואף נתן לו בכתב את תבנית המקדש , שנתגלתה לו בנבואה . ואולם , נראית דעתם של רוב החוקרים , הסבורים שיש לדחות לחלוטין את גרסתו של בעל דברי הימים ולראות בה לכל היותר ניסיון מצד המחבר למלא פערים היסטוריים וספרותיים בתיאור בניית המקדש , ולהרים את קרנו של דויד המלך האהוב עליו — אפילו נאלץ לעמעם קמעה את זוהרו של שלמה . יחד עם זאת , אין לשלול דווקא את המסורת המובאת בספרי נביאים ראשונים , המייחסת לדויד את הרצון לבנות בית מקדש ומספרת על הדחייה על ידי דובר האל . והנה עולות בכתבים מסופוטמיים דוגמאות מספר לכך שמלך רצה לבנות בית _1 ראה : ש' ייבין ' _, שלמה , ' א '' מ _, ז , טור _2 . 693 על הטופוס הזה ראה : מ' כוגן , 'שימוש כרונולוגי מכוון בספר דברי הימים , _' ציון , מה ( _תש"מ , ( _עמ' . 172-165 _פרק שביעי מקדש שלמה _אביגדור ויקטור הורוויץ

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר