מבני מגורים

עמוד:123

רובע חוץ עירוני של בעלי מלאכה וסוחרים , שהתפרנסו ממקח וממכר ליד שער העיר ; מכל מקום , המבנים שימשו למגורי שכבת אוכלוסין נמוכה ברמת המחייה שלה . חפירות שילה בעיר דויד מאחר ששילה חפר בעיר דויד שטחים נרחבים יותר מכל חופר אחר , עלה בידו לחשוף מספר מבני מגורים , שלמים וחלקיים . יש לציין כי בנאי כל המבנים שנבנו על המדרון המזרחי של עיר דויד נתקלו בבעיה החמורה של בנייה על גבי מדרון תלול מאוד . כדי ליצור את המשטח המפולס העיקרי שהבית מושתת עליו , נאלצו לבנות את הקיר המזרחי לגובה ניכר , כקיר של מדרגה . דרך אחרת שננקטה ( היא ניכרת למדי בבניינים שנבנו מחוץ לחומת העיר בחלקו התחתון של המדרון ) הייתה לחצוב את חלקו המערבי של הבניין אל תוך הסלע . כך ניתן היה לחסוך בבנייה לגובה של הקיר המזרחי ולהשיג יציבות רבה יותר של המבנים . ראויים לציון המבנים הבאים : בית מגורים שמתארו ותוכניתו נחשפו בשלמות בתחומי שטח _0 ומעל ל'מבנה המדורג' הוא 'בית _אחיאל' ( בניין מס' * . ( 790 מידותיו החיצוניות 8 על 12 מ . ' הבניין בנוי אבני גוויל ; הכניסה אליו מדרום . גילוי שני עמודי אבן רבועים ( מונוליתיים ) ושרידים של שתי אומנות בנויות , כמו גם סידור החדרים , משייכים בניין זה לטיפוס בית המגורים המכונה 'בית ארבעת המרחבים' ( איור . ( _11 _97 ראה שילה , קדם , _98 . 19 רייך _ושוקרון _, ירושלים , עיר דוד . 99 ראה : קדם , 19 , _עמ' יד , טו . איור . 11 חפירות י' שילה בעיר דויד ( שטח _, ( _0 'בית אחיאל . ' במרכז נראים שני עמודי אבן ושתי אומנות בנויות , וביניהן חצר מרכזית עם חדרים סביבה . מבט _לצפוךמזרח

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר