איור 10 . הצעות שונות לשחזור תוואי חומור ירושלים בתקופת בית ראשון . על־פי מיכאל אבי־יונה ( 1956)