תהליך התרחבות העיר למערב ולצפון, סיכום

עמוד:119

התרחבות העיר למזרח בחפירות שערכו קניון , _שילה ** ולאחרונה רייך _ושוקרון , נמצאו ריכוזים של שרידי בתי מגורים שנבנו על חלקו התחתון של המדרון המזרחי של עיר דויד , היורד לנחל קדרון , ממזרח לחומת העיר המזרחית . רובע מגורים זה מצוי אפוא מחוץ לחומת העיר שחשפו קניון ( בשטח _64 ושילה ( בשטחים . ( _£ + 0 הקירות והרצפות של בתי המגורים מושתתים על גבי הסלע הטבעי , ובמידה מסוימת רצפתם אף חצובה לתוך הסלע . תאריך הקמתו של רובע זה נקבע על פי הממצאים למאה החי _לפסה"נ , והוא מקביל לתהליך התרחבותה של העיר לצפון ולמערב . עולה השאלה , אם נותר רובע זה מפורז , או שמא זכה גם הוא , בדומה לרובע החדש שנחשף בגבעה המערבית , להיות מבוצר ? בחפירות הצלה שנערכו לאחרונה ( 1995 ) לאורך כביש נחל קדרון נחשף קיר תמך מסיבי , המתוארך לשלהי ימי הבית הראשון . במקומות מסוימים יש לקיר , הבנוי אבני גוויל , עובי משתנה של 2-1 מ , ' וגם אם אין לראות בו חומת עיר ממש , הוא בהחלט עשוי היה לשמש מכשול למי שביקש לעלות אל העיר מערוץ הנחל , שהיה באותה תקופה נמוך בכמה מטרים מהמפלס הנוכחי . לשרידים אלה מצטרפים שרידי הבנייה בעלי האופי _הביצורי מונומנטלי הנחשפים סמוך לגיחון בידי רייך ושוקרון , ואשר היו חשופים בשלהי ימי הבית הראשון ושיש בהם כדי לתרום להגדרת אופי היישוב בתחתית המדרון המזרחי של עיר דויד , בסמיכות לערוץ הקדרון . לאחרונה נחשפה חומה מתקופת שלהי בית ראשון , מדרום _לגיחון , סמוך לאפיק נחל קדרון . סוגיה אחת מתחום מפעלי המים של העיר בתקופת הברזל נוגעת אף היא לשאלת תחומי העיר ויש להזכירה כאן בקצרה . ייחוס חציבת הנקבה הארוכה והמפותלת למלך חזקיהו ותיארוכה לשנת 701 לפסה"נ מקובלים על הכל . עם זאת סוגיות אחדות הנוגעות לצד ההנדסי תפעולי ולמטרתה של הנקבה שנויות במחלוקת . לכאורה אין היגיון בביצוע מפעל כל כך מסובך אלא אם יש בו תועלת מרבית ותוצאותיו מובטחות מראש . נקודת המוצא ( מעיין הגיחון ) והיעד ( ברכת אגירה למים באזור של ברכת השילוח או ברכת אל חמרה ) של נקבת חזקיהו ביחס לעיר דויד וגבולותיה הצביעו לכאורה על סתירה , שהרי המעיין מצוי באפיק נחל קדרון ממזרח ומחוץ לחומות העיר , ואילו הברכות _הנ"ל מצויות באפיק הגיא , מתחת למצוק הסלע בקצה הדרומי מערבי של הגבעה . לכאורה , עוברת הנקבה מנקודה אחת המצויה מחוץ לעיר לנקודה שנייה שאף היא מחוץ לתחומי _'עיר דויד . ' מן ההצעות לפתרון הבעיה ראוי להזכיר ( ראה איור : ( 10 _83 ראה : קניון , חפירה בירושלים , _עמ' , 143-135 איורים _, 58-54 וכן ראה : _£ _1 _^ _1 _. _1 _.. _מ _^ _תגז _? _// . _/ . _1 1961- _זז _45016 _ו _1 _. _167- _ז _^ _5 _1 _ז $ _, _1611161 _£ _x _^ _0 _\^^^^ _0 _ח _1 _10014011 _£ _7- _0 _ו _1 _ח _-01ה _^ _4 _$ _6 _ח _84 _1116 _50111 _} _1- _£ _( _151 _//;// , _0 _^ _614 1990 1967 , _11 : _7116110 ראה : שילה , קדם , , 19 ובעיקר _עמ' ו-ז ( שטח _1 _ס , ( ח-ט ( שטח . ( _£ 2 רייך ושוקרון , לעיל , העיר . 48 _86 שם . _87 ראה : רייך ושוקרון , הגיחון . _** על כתובת השילוח והשלכותיה בתחום האפיגרפיה והפליאוגרפיה של הכתב העברי , וכן אודות הטופוגרפיה , ההיסטוריה , הגיאולוגיה וההידרולוגיה של ירושלים ותחומי מחקר נוספים נכתבה כמות נכבדה של מחקרים . הרשימה רוכזה לאחרונה אצל _ביברשטיין ובלדהורן , ירושלים , ג , _עמ' . 190-187 וראה להלן , פרק עשירי , _עמ' 271 . 273

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר