תהליך התרחבות העיר למערב ולצפון, סיכום

עמוד:118

מיקום בתי הקברות מימי הבית הראשון ובין שאלת תחום העיר באותה תקופה , ובעיקר השאלה אם ניתן ללמוד ממיקום הקברים על מידת התרחבות תחומיה של העיר . בימי הבית הראשון ( בניגוד לתקופה הכנענית ) קברו רק מחוץ לגבולות העיר , כלומר , מעבר לחומותיה ומחוצה להן , כפי שעולה מסקירת ממצא הקברים . ברושי , ברקאי וגיבסון ביקשו ללמוד מעובדת מציאתם של שני קברים מימי הבית הראשון , שנתגלו ריקים מתוכן , בסמיכות רבה לפניה החיצוניים , המערביים , של חומת העיר העתיקה העות'מאנית כי קברים אלה היו סמוכים גם לחומת העיר בימי הבית הראשון . עצם מציאת קברים אלה ריקים מתוכן מראה לדעתם כי בשל התרחבות תחומי העיר מערבה וצפונה בשלהי המאה _הח' לפסה"נ , ובעיקר בשל הקפת אזור זה בחומה , שעברה סמוך למקום שני הקברים , נאלצו פרנסי העיר לפנות ולהעתיק את תכולת הקברים לאתר קבורה אחר . לדעת כותב שורות אלה אין עדות ארכיאולוגית זו ברורה וחותכת דיה . אין ספק שעל פי מקום הקברים ברור שהחומה לא עברה מערבה מהם . אין הקברים הריקים ראיה שהחומה אמנם עברה בסמיכות רבה להם . די להזכיר כאן את אחד הקברים ( קבר מס' ( 40 שנחשפו בשדה הקבורה שבאזור ממילא , שהיו לו כל המאפיינים _האדריכליים של קבר מימי הבית הראשון , ונמצא ריק מתוכן , כשהוא נתון בין קברים אחרים בני אותה תקופה שנחשפו על כל תכולתם . סוגיה נוספת מתחום הקבורה נוגעת למספר חללים חצובים בסלע שחשף ב' מזר , בעמק שממערב לפינה הדרומית מערבית של הר הבית ההרודיאני . מזר ביקש להגדיר חללים אלה בקברים שפונו מתכולתם ( עצמות , חפצי לוואי ) בתקופת הבית השני ושימשו לצרכים אחרים . יתר על כן , הוא ביקש לזהותם במערות קברים מטיפוס צורני שהוא זר ליהודה ואופייני דווקא למקובל בעולם הקבורה הפניקי . יש להדגיש שהבחנות אלה שנויות במחלוקת , אך בהנחה שהן תקפות , אזי לדעתו של מזר מבטאת קבוצת קברים זו את מקום הקבורה 'אשר למלכים' ( של יהודה , ( שהמקרא מציין שלא נקברו ב'קברות המלכים' שבעיר דויד ( דברי הימים ב , _כא כ ; כד כה ; _כו _כג ; כח _כז , ( הם המלכים שהיו בקשרי נישואים ותרבות עם הפניקים ועם מלכי ישראל ( יהורם , עתליה , ? אחזיהו , עוזיהו אחז . ( קבוצת קברים זו הותקנה , אפוא , לדעת מזר , במאה _הט' לפסה"נ , מחוץ לתחומי העיר של אותם ימים , כלומר מחוץ לקו הביצורים המיוצג על ידי החומה והשער שחשפו קראופוט ופיצ'ג'רלד . רק משהתרחבה העיר , בחלקה השני של המאה _הח' לפסה"נ , אל הגבעה המערבית של העיר , נמצא לפתע בית קברות זה בתוך תחומי העיר . לא מן הנמנע כי פינוי הקברים כבר אירע בזיקה להתרחבות העיר מערבה . _80 מ' ברושי , ג' ברקאי _וש' _גיבסון , "' כל הקברים מתפניך - שתי מערכות קברים מימי בית ראשון ליד החומה המערבית של ירושלים וטיהורן בימי בית שני , ' קתדרה , 28 ( תמוז תשמ '' ג , ( _עמ' _81 . 24-17 ראה לעיל , הערה _82 . 76 ב' מזר , 'החפירות הארכיאולוגיות ליד הר הבית , סקירה שנייה , עונות תשכ"ט-תש"ל , ' ארץ ישראל , י ( תשל '' א ; ספר שזר , ( _עמ' _, 34-1 ובעיקר _עמ' ; 23 22 הנ"ל , 'החפירות ליד הר הבית , ' ב' מזר , חפירות ותגליות , ירושלים תשמ"ז _, _עמ' , 46-15 ובעיקר _עמ' . 46-41

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר