צפוךמזרח עיר דויד

עמוד:114

החופרים התרשמו שחשפו את פניו ואת תוכו של ביצור , אף כי מהותו לא נתבררה להם . לרוע המזל , לא עלה בידיהם לחשוף את פניו הצפוניים של הקיר . שרידים _בדרום מערב הר ציון האזור נחפר לראשונה בידי _בליס ודיקי . ( 1895-1894 ) במאמר הביקורת שלו על דו"ח טשינגהם הביא גיבסון נתונים מארכיון החברה הבריטת לחקירת ארץ ישראל (? _£ _?) בלונדון , על פיהם מצאו כבר בליס ודיקי קראמיקה משלהי תקופת הברזל בדרום הר ציון . האזור נחפר מחדש לאחרונה על ידי ב' פיקסנר , ד' חן _וש' מרגלית ( לסירוגין , בין השנים _^ _. _( _1988 -1977 מתחת לשרידי הביצור , שכללו מגדל ( המכונה 'מגדל ( ' 1 ושער ( המזוהה עם _'שער האיסיים' של תקופת הבית השני , ( ואשר שלב קיומם הקדום מתוארך לתקופת הבית השני , נחשפו שרידי בנייה מועטים , שהוצע לייחסם לתקופת הבית הראשון . מתחת למגדל 1 נחשפו שרידיו של קיר ( קיר _, _(^ _-, _\ שרוחבו 4 . 4 מ' ( כנראה טעות ; מדידה לפי קנה המידה מצביעה על 2 מ ( ' והוא מבוסס על הסלע בקצה מצוק חצוב שגובהו כ 1 . 45 מ . ' הקיר בנוי אבני גוויל בינוניות מהוקצעות משהו ; נחשפו ממנו שני קטעים , במרחק של כ 20 _מ' זה מזה . במרחק של _כ 3 מ , _' מצפון ובמקביל לקיר זה , נחשף קטע מקיר מסיבי נוסף ( קיר . ( 8 שברי חרסים שנמצאו משולבים ובזיקה לשני הקירות הם מן המאות _החי ועד ראשית המאה הו' לפסה"נ . אין זה מחוור אם אלה קטע או קטעים מביצורים או ממבנה אחר . נשאלת השאלה , מה היה תפקידו של הקיר , שכן הוא דק מכדי לשמש חומה . האם עשויה מציאת שני קירות מקבילים להצביע על חומת סוגרים ? מן ראוי היה להרחיב כאן את החפירה בעתיד . חפירות במזרח ובדרום מזרח הר ציון ( 1 ) על המורדות המזרחיים של הר ציון , היורדים אל הגיא המרכזי , חפרה קניון מספר שטחי חפירה מצומצמים בהיקפם ( מצפון לדרום , שטחים : 1 , _£ _ס 11 , _ס " . ( 8 , לפי שבשטחים אלה לא נתגלו שרידים המתייחסים לתקופת הבית הראשון , ייחסה קניון לחוסר הממצא הזה משקל מכריע בביסוס התאוריה שלה בדבר השטח המצומצם של העיר בימי הבית הראשון . השרידים שנחשפו בגבעה המערבית ( ברובע היהודי , במצודה , בהר ציון ועוד ) הפריכו תיאוריה זו מכל וכל . מן הראוי ללמוד מסוגיה זו את הלקח שלא לבסס מסקנות כלליות על עדות שלילית או עדות שבשתיקה , ובעיקר לא משטחי חפירה קטנים . _•* ראה : גיבסון ( לעיל , הערה , ( 63 _עמ' , 83 והערה _69 . 2 ד' חן , _ש' מרגלית _וב' פיקסנר , _'שרידי ביצורים משלהי תקופת בית ראשון מתחת ל '' שער _האיסיים'' בהר ציון , ' קדמוניות , 102-101 ( תשנ '' ג , ( _עמי _0160 _4 8 . _1 _^ _31 _§ _3111 , ; 37-33 _. ס - 1116 " 0316 _0 _/ 1116 _6556068 _" _86- 8 . ? 1 x 1161 , _מ _\ _101101210 _י 85-95 _. קק _? _¥ _, 105 ( 1989 ) , _ם _6 _x _03 _^ _31100 _10 16111531610 , _70 _6 _x _03 _^ _116 _( _1 _' _, _2 י _00 _, _ץ 0 , _£ _. _^ _1 _. _£ _60 _ז 84-86 ; 1 _< 16 _. קק , _? _£ _< _2 _, 94 ( 1962 ) , י , _, _40 _. _47 _, _6- 1961 _י _6 _x _03 _^ _31100 _111101 _< 130 1960 \ 1961 _ 116 _. ק ; 7 ( 1962 ) , הנ '' ל _, ירושלים , _עמ' ; 27 הנ '' ל , חפירה בירושלים , _עמ' . _271 , _201 , _195 , 48

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר