צפוךמזרח עיר דויד

עמוד:112

הציע שחזור , מופלג משהו , למגדל שחשף בשטח ש כחלק מבית שער , שזוהה על ידו כ'שער התווך' ( ירמיהו לט ג . ( לדעתו נועד שער זה להחליף את השער הפשוט שהיה קיים , על פי השערתו , בחומה הרחבה . השוואה לבתי שער אחרים מתקופה זו מצביעה על כך כי אם היה זה בית שער הרי הוא היה הגדול מסוגו , הן במתארו החיצוני ( חזיתו הצפונית המשוחזרת כ 28 מ , ' לעומת 25 _מ' של שער העיר לכיש _ם , ( 1 הן בעובי קירותיו 4 ) _מ' לעומת 2 . 5 מ' בממוצע . ( יש לציין שהצורך ב'יישור' הקו הוא אולי צורך של מי שמתבונן במפה אך איננו נובע בהכרח מתכתיבי פני השטח . חפירותג'ונס ( 1948-1947 _, 1939-1934 ) בחצר המצודה בחפירות אלה נחשפו שרידים הקודמים לשלב הראשון של הביצורים החשמונאיים ( המכונים _ז _& _ע _& _י י _11111 _כ . _0 הם עשויים בנייה מסיבית , מאבני בנייה קשות , בדומה לקטעי הביצור שנחשפו ברובע היהודי . למרבה הצער לא נתגלו פני קיר ישרים ולא רצפה כלשהי הניגשת אליהם , אף כי רצפות עם קראמיקה מתקופת הבית הראשון אמנם נתגלו בחפירות עמירן ואיתן ( להלן . ( גבע הציע לראות בשרידים אלה המשך לביצורים מן הרובע היהודי . חפירות _קניון טשינגהם בגן הארמני חפירות קניון בגן הארמני ( 1967-1961 ) עובדו ופורסמו על ידי _א"ד טשינגהם , ( 1985 ) _ועל הדו"ח הזה השיג _ש' גיבסון " . ( 1987 ) החופרים חשפו פני סלע ובהם עקבות חציבה ; על הסלע נתגלו שרידי קירות ורצפות של מבני מגורים ומילויי עפר ניכרים , המכילים קראמיקה משלהי תקופת הברזל ב . טשינגהם שיער שאזור זה היה מצוי בתקופת הברזל ב לא רק מחוץ לביצורי העיר , אלא במרחק ניכר מהם , קרוב לוודאי כדי להצדיק את ההשערה המינימלסטית הקיצונית , מבית מדרשה של קניון , על מתאר העיר בשלהי תקופת הברזל . בהשערה זו יש משום תיקון מאולץ ביותר לתיאוריה המינימליסטית המקורית . אמנם , היא מכלילה קטע קטן בגבעה המערבית כאזור המבוצר בחומה שחשף אביגד , אך מותירה מחוץ לתחום העיר את יתרת הרובע היהודי , הרובע הארמני והר ציון . _16111531611 : _\ _* ז _16 _011 _£ _1 _< 161 , _. _ת'י . 1011118 , . _א _( _204 _/' _, 14 _0 . , _י _06 1934 _מ 123 , 133 , 0 § . 2 , ? 1 . ) _081 1 _^ 6111 , _81111111131 ' _} 0 / _1 _¥ _0 _/* 81 _. קק 1 1934- ( 1950 ) , _מ _8 _31 _1116 _0113 ( _161 , . _161118316 _מ _£ _\ _03 _\ _' _3110 _י 1 : _מ _. _161118316 י 1 , _ח 50 ; 1 ( 16 _. ק _? _£ _< _2 _, 72 ( 1940 ) , , י 208 9 _. ק . _7116 _0110161 _' , _() _0 _/\? , 9 ( 1942 ) , ביבליוגרפיה מלאה לאזור זה ראה ביברשטיין _ובלדהורן , ב _עמ' . 95-88 _1 _61 , _מ 18316 _ת _1 _801111 _( _130 _' _0 _/ _. _16 _ת _6816 _י , _/ £ 7 , 29 ( 1979 ) , _// . _06 _\ _' _3 , _" 1116 _\\ י _31011 _>' _מ _( _1 _0 _? 1116 _\ 10 _מ _£ 84-91 _311116 _. קק _62 _1 _זז _\ _18 _( 116 ז _1 ] _6 _ז _0 _^ _8 _1 _ז _^ _ו _^^ _ו 1 , _£ _x _^(^\ _מ _§ _113 _מ _^ _. _0 _. _7118111 0 1985 ז 1 _ז 1961-1967 , 1 , _7010 1 _" _ז 1116 1961-1967 _6 _x _0 _^ _3110115 1 י , _? _£ _() , 119 8 . _01138011 , י 1 _מ _18316 _ת 6 _ז . 031 _( _1611 , _מ _13 _מ _16 ז 81-96 _1116 _^ _17 _. קק ( 1987 ) , _** קניון , ירושלים , איור 6 _בעמ' , 11 איור 11 _בעמ' ; 109 קניון , חפירה בירושלים , איור 22 בעמ' , 117 איור 26 בעמ' . 146 האיור האחרון מאלף במיוחד , מפני שהוא מתייחס לתגלית החומה של נ' אביגד ברובע היהודי , אלא שהיא עודנה דבקה בתיאוריה המינימליסטית שלה למרות העדויות החדשות שנחשפו בעיר לאחר שנת . 1967

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר