צפוךמזרח עיר דויד

עמוד:107

בנדבכים , כאשר אבנים קטנות משמשות לפילוס נדבכים ולמילוי מרווחים . בנייה זו דומה באופיה לבניית הביצורים שנחשפו ברובע היהודי ( להלן . ( באשר לתיארוך הביצור , לא נמצאו ראיות חותכות לייחוסו לתקופת הבית הראשון , אך 'היגיון' ארכיאולוגי והיסטורי מסוים וכן אופי הבנייה מרמזים על כך . מן הראוי לחפור בעתיד קטע נוסף מן החומה הזאת כדי לאשש את תאריכה . זמן קצר לאחר התגלית הציע א' אלט 51 לראשונה לזהות את השער שחפר קראופוט עם _'שער הגיא , ' הנזכר בתחילה בתיאור הסיור הלילי שערך נחמיה לבדיקת חורבנה של חומת העיר הפרוצה ( נחמיה ב יג , טו ;( ועוד הוא נזכר בזיקה לתיקון החומה ( שם ג יג . ( בהמשך התיאור של שיקום החומה התיאור הדרומי של _מציץ הכתוב כי המרחק משער הגיא עד לשער האשפות , המצוי לפי סדר בקצה העיר , הוא אלף אמה ( כ 460 _מ' באמה הקצרה . ( מאחר שאין הכתוב מייחס לקבוצה כלשהי פעולת בנייה ושיקום לקטע זה של החומה , מתקבל הרושם שכוונת הכתוב להדגיש כי קטע מסוים זה לא היה טעון תיקון או שיקום , משום שנותר שלם למדי בבניינו מאז החורבן הבבלי . אין פירוש הדבר כי ראש החומה היה שלם ( וראיה ניתן אולי למצוא בכך ששתי תהלוכות התודה שצעדו על החומה , בעת טקס חנוכתה , פסחו על הקטע שמעל שער הגיא , ( שם יב לא-לט , ( אך החומה בוודאי היתה שמורה לגובה שהניח את דעת נחמיה . הדבר מתקבל על הדעת _, לאור העובדה שהחופרים מצאו את קטעי החומה משני עברי השער שמורים לגובה של עד 13 נדבכים ( כשבעה מ , (! ' וגם התצלומים שפירסמו מעידים על מבנה חזק מאוד . _• 74-98 _5 _. קק _. _^ _\ _11 _/ _038 _731101 _\ _00 . _100153161 _"' , _?} _8 _, 24 ( 1928 ) , איור . 4 חפירות קראופוט ופיצ'ג'רלד בעיר דויד , שרידי השער המזוהה עם 'שער הגיא . ' מבט לדרום מזרח

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר