צפוךמזרח עיר דויד

עמוד:102

החומה בנויה על גבי מדרגת סלע , מטרים ספורים ממערב לחומה הקדומה . מחומה זו נחשף קטע שאורכו כ 30 מ / והיא השתמרה בפניה המזרחיים לגובה ניכר של 4-3 מ . ' בניית חומה זו _תוארכה על ידי קניון לסביבות שנת 700 _לפסה"נ . מאחר _שבתווי החומה הקדומה נחשפה תפנית , יוצא שחלק מן החומה המאוחרת , ואולי חלק ניכר ממנה , בנוי בהמשכו הצפוני על גבי החומה הקדומה , ואולי אף משלב אותה _כ'גרעיך בבנייתה . בפניה המזרחיים של החומה הזאת ניכרות מגרעות אופקיות במפלסים שונים , ונראה כי שולבו בבנייתה קורות עץ , שלא שרדו , והותירו את המרווחים . סמוך לחומה ובמקביל לה ממזרח חשפה קניון קטע של רחוב מרוצף אבני גוויל , וכן אזור בתי מגורים מן המאות הט - ' _ח' לפסה"נ . תגלית זו פתרה את שאלת מקום ותאריך ביצוריה הקדומים ביותר של ירושלים בצדה המזרחי . כן פתרה את בעיית רוחבה הצר של העיר ( כעת היה רוחבה כ 120 מ , ( ' והתברר שמחסור בקרקע אילץ את התושבים לוותר על כשני שלישים מן המדרון כמכשול טופוגרפי , ולצרפו כשטח מבונה ומבוצר לעיר . תגלית זו גם העניקה היגיון לעצם חציבתה של מערכת פיר וורן , שפתחו העליון נמצא כעת בתוך תחומי העיר , אף כי לא היה בתגלית זו כדי לסייע בתיארוך מדויק ובטוח יותר לזמן חציבתה , ובעיקר לא להכריע בשאלה , אם מערכת פיר _דורן הוא מפעל מים מתקופת הברונזה או מתקופת הברזל . ( 4 ) בשנים 1985-1978 ערך י' שילה חפירות בשטח זה ( שטח _ם _. _( החפירה התקדמה צפונה משטח החפירה של קניון ומזרחה במורד המדרון התלול , והמשיכה לחשוף נדבכים נוספים מחלקו _43 שילה , קדם , , 19 ובעיקר _עמ' יג-יז ( שטח . ( 0 _ןוי : . 2 חפירות קניון במדרון המזרחי של עיר דויד . במרכז התצלום קטע מחומת העיר משלהי תקופת הברזל ( חומה _^ _א _, _( בנויה בחלקה על הסלע ובחלקה על חומה קדומה 8 ) _א ) שנראית בחלקה בשמאל התמונה . מבט _לדרום מערב

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר