הגבעה הדרומית-נתרחית; שאלת מתאר 'עיר דויד' והיקפו

עמוד:96

הגבעה _הדרומית-נתרחית ; שאלת מתאר _'עיר דויד' והיקפו הגבעה הדרומית מזרחית של העיר , המוגבלת במזרחה בערוץ העמוק של נחל _קדרון על מדרונותיו התלולים , הוא השטח שבו נערכו החפירות האינטנסיביות והמקיפות ביותר לבירור שאלת ביצורי _21 _וירן _וקונרר , _סקר , _עמ' _1 _22 . 375-345 _מ _101 _. _161113316111 _1 _מ _§ _6 _מ 31 _> _11 _>\ 118 _§ 1 י _8 _201 _61 _^ _01- _// . _011111€ , _מ _¥ _6161 _מ _611150116 _כ _3 _§ _€ _465 1 _ז 7- _^ _11 _£ _1 _. קק ? _1 _/ , 5 ( 1882 ) , _ם , 2 י _38 _מ _8 ? _313811 _מ _301111 204 , 271-378 _1116 _23 _ח _1 _מ ( 10 ק 1 _ _$ _01 ת 1 _מ _10103 _ת _? _1106 _י 238- _0 . _80111011 _, . קק _25 , 12 ( 1880 ) , _ , _/ _£ _/ י 1 _ה _? _0010 _? _81103 _) _25 _, 14 ( 1882 ) , _24 239 _ _, _/ _' _£ _^ _י _6 _^ _5 _א _4 _ת _40168 _3 _יזי , _ת _, 1 _( _161 _י _110 _( _1 _" _01 _ן _7110 _" _800011 _< _1 _" 8110311 _>\< _י 2 _\ _1 _( _161 _x _1 _, _. ק . 13-18 קק _1 _£ _^ _05 _, 24 ( 1891 ) , , _1 _£ _? _05 _, _18 _" י _1 , _* 7116 _\^\ _1 _^\ _101 _0 _£ 8110311 _ח 88-91 1 _( 16 _. קק _* ( 1886 ) , ראוי לציין כי 'שריר' מן התקופה שבה עדיין ציינו נוסעים את קיומה של 'עיר דויד' במערב העיר הוא _הבינוי שניתן אז לברכה הגדולה המצויה לפנים מחומת העיר העתיקה , סמוך לשער יפו , והיא _מכונה עד היום בשם 'ברכת חזקיהו _^ _x _01 _27 ' . _ז _^|^ _0 _ץ 1898 _¥ _. _] . _81158 _& _/^ _. _0 _. _01010 _£ _, _£ _x _^^ _מ _1 1894-1897 _, _^ _01160 _ז _\ _130161 _ז _* ] _6 תסאן , ירושלים _התת קרקעית . זיהוי אתרה הקדום של ירושלים הגילויים הראשונים שהפנו את תשומת הלב לגבעה הדרומית מזרחית היו תגליותיו של צ'רלס וורן _, ( 1867 ) ובהן מפעל המים המכונה על שמו מערכת 'פיר _וורן' וקטע מחומה שנמשכה מן הפינה הדרומית מזרחית של הר הבית דרומה . תגליות אלה הן שמשכו את תשומת הלב של החוקרים לשטח שמדרום לעיר העתיקה של ירושלים . הדברים פורסמו בכרך 'ירושלים' של הסקר הבריטי . ( 1884 ) בשנות השמונים של המאה הקודמת נוספו עוד השרידים שעלו בחפירות של גותה בעיר דויד , ( 1881 ) בעיקר התגליות הקשורות במפעלי המים העתיקים , ובהן תגליותיו של קונרד שיק : כתובת השילוח , ( 1880 ) ושל תעלה , ( 1882 ) 11 שהובילו אותו גם לנקות את נקבת חזקיהו . ( 1886 ) מאז תגליותיו של יורן ניטש ויכוח בדבר מיקום העיר הכנענית / יבוסית ועיר דויד . האם היה זה בגבעה _הדרומית מזרחית , כמשתמע ממעיין הגיחון , הוא מקור המים האיתן היחיד לעיר וממפעלי המים המתקשרים אליו ; או שמא בגבעה _הדרומית מערבית , היא הר ציון , מקום שם זיהו מאז ימי הבית השני — ובעיקר מאז ימי הביניים — את קבר דויד , בהתאמה כביכול לנאמר במקרא על מקום קבורתו ( מלכים א , ב י ?( חפירות בליס ודיקי בהר ציון , ( 1894-1897 ) אף שהעלו נתונים רבים , לא תרמו באופן מובהק להכרעת הוויכוח . דווקא _ה'חפירות' השערורייתיות של _מ' פרקר ( 1909-1911 ) בעיר דויד , באזור הסמוך _לפיר רודן , הן שהביאו קץ לוויכוח זה . היה זה פועלו של האב ונסאן , שטרח לתעד את שעלה בחפירות אלה , שהפנה את תשומת הלב , בין היתר , למערות קברים מתקופת הברונזה הקדומה . גילוי זה היה , למרבה ההפתעה , הממצא שחרץ סופית את הוויכוח בדבר אתר ראשיתה של העיר ומקומה של עיר דויד , לטובת הגבעה _הדרומית מזרחית שלרגליה נובע מעיין הגיחון .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר