הקדמה

עמוד:94

שרידי בנייה כלשהם מתקופה זו שנתגלו בחפירות ( אך ראה להלן , בעניין 'המבנה המדורג . ( ' כמות הנתונים מן התקופות הקדומות מועטה גם משום שהעיר המשיכה להתקיים באופן רצוף במהלך תקופות מאוחרות יותר , ובין מהרסי המבנים הקדומים יש למנות את בנאי התקופות המאוחרות , שעשו שימוש אינטנסיבי באבני בנייה שפירקו מחורבות מבנים קדומים , ואת חוצבי האבנים , שמחצבותיהם פגעו קשה בשרידי בנייה קודמים . גם הטופוגרפיה התלולה של מדרונות הגבעות שעליהן פרושה העיר הביאה להרס והאיצה את ההרס של אותם אזורים שעשו שימוש במדרונות לשם בנייה . לבסוף , יש לציין כי במסלול המחקר הארכיאולוגי של העיר נערמו - ועדיין נערמות - בעיות הנובעות מכך שהעיר היתה נתונה במאה השנים האחרונות תחת שלטונם של ארבעה גופים מדיניים , והיא מקודשת לשלוש דתות , שכל אחת רואה את המחקר הארכיאולוגי באור שונה . בספרו המסכם את הידע על ירושלים מימי הבית הראשון והשני ( 1952 ) הביע סימונס _את הדעה כי לנוכח הבנייה הצפופה בעיר העתיקה , ומסיבות נוספות , אפסה כל תקווה לשינוי של ממש בכמות המידע העתידה לעמוד לרשות המחקר . ואמנם , עד לשנת 1967 דישדש המחקר הארכיאולוגי של ירושלים במקום . בהיעדר ממצאים ארכיאולוגיים ללימוד , עסקו חוקרים בעיקר בניתוח הכתובים במקרא . אך גם כאן נמצאו להם נתונים מועטים ומוגבלים , כפי שהדגיש מיכאל _אבי יונה במאמר הסיכום שלו על הטופוגרפיה של ירושלים בימי בית ראשון שנתפרסם ב'ספר ירושלים' הראשון : ... אין במקורות המקרא שום תיאור מקיף של ירושלים בימי הבית הראשון שאפשר להשוותו אל התיאור המפורסם של ירושלים בסוף ימי הבית השני , זה שיוסף בן מתתיהו הקדימו לתולדות המצור של טיטוס ( מלחמת היהודים , ספר חמישי . ( ומצד שני אנו חסרים כמעט לגמרי ממצאים ארכיאולוגיים , שדרכם לחבר את המקורות הספרותיים לקרקע המציאות . לא נותר _לאבי יונה אלא להסתמך על תיאורי ירושלים בספר נחמיה , ועל פסוקים ספורים הפזורים בספרי שמואל ב , מלכים דברי הימים ונביאים אחרונים . מלאכתו של נחמן אביגד , במאמר הסיכום שלו ב'ספר ירושלים , ' סמוך למאמרו הנזכר של אבי יונה , היתה קשה עוד יותר , שכן כמות ואיכות הנתונים הארכיאולוגיים שעמדו לרשותו בשנות החמישים היתה זעומה . השטחים הלבנים במפת הידע החלו להתמלא בנתונים ארכיאולוגיים הניתנים לביקורת עם עריכת חפירותיה של קניון בשנות השישים . קניון חפרה שטחי חפירה רבים אך על פי רוב קטנים _4 _סימונס , ירושלים , _עמ' _5 . _252 , 157 _אבי יונה , הטופוגראפית , _עמ' _6 . 156 אביגד , הארכיאולוגיה , _עמ' _7 . 155-145 דו '' חות סופיים מן החפירות של קניון נתפרסמו רק בחלקם ( _ראה גם להלן , הערות . ( 96 , 83 , 62 לפי שעה קיימים בידינו דו '' _חות ראשוניים קצרים , שנתפרסמו בכתב העת _/> _££ _> ( כרכים , 100-94 בין השנים _, ( 1968-1962 ומספר ספרים בעלי אופי פופולארי ומסכם , והם : קניון , ירושלים ; קניון , חפירה בירושלים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר