פרק חמישי בין מצרים לבבל וחורבנה של ירושלים

עמוד:91

והופעת _נבוזראדן בעיר . כעבור ימים ספורים בלבד , כנראה , נהרסה העיר , על הארמון והמקדש , ובכך נחתם גורלה של ירושלים . עדות מוחשית להרס שפקד את ירושלים העלו החפירות הארכיאולוגיות שנערכו הן במדרון המזרחי של גבעת העופל והן בעיר העליונה . במדרון המזרחי מנעו ממדי ההרס את נחמיה כעבור 150 שנה מלשקם את שדה החרבות שבמקום . בעיר העליונה נחשף מגדל משלהי תקופת הבית הראשון ( מזרחית לרחוב היהודים , ( ששמר כנראה על שער ( הוא _' שער התווך' שהזכרנו לעיל ) ועל החומה הצפונית שהגנה על העיר העליונה . ליד המגדל נתגלו סימני הרס _וכן חיצים מטיפוס שהיה בשימוש הצבא הבבלי , הד לקרבות שהתחוללו במקום . משנכבשה ירושלים ובטלה שושלת בית דויד , הקיץ הקץ על ממלכת יהודה בכללותה . נגוזה התקווה לתחיית העם מתוך היישוב היהודי שבארץ ישראל . מעתה הופנו הציפיות והכיסופים לגאולת האומה לעבר גולת בבל . _19 על החורבן במדרון המזרחי של ירושלים ראה : קניון , חפירה בירושלים , _עמ' ; 171-170 , 162 על החפירות המחודשות שם ראה : 246 ¥ . 81111011 , _* _7116 _. ק 1 £ _. _/ , 29 ( 1979 ) _, _, _י _3 _^ _1 _< _1 _ס _; _011 _> _' _0 _/ _וכן ראה : שילה , קדם , , 19 _עמ' . 25 על האזור הצפוני בעיר העליונה _ראה : _אביגד , העיר העליונה , _עמ' 53 ואילך . _יי הערת העורכים : על תקופת השלטון הבבלי ראה _ע' ליפשיץ , 'ירושלים והמקדש בין חורבן הבית לימי שיבת ציון , ' א' ברוך ( עורך , ( חידושים בחקר ירושלים , דברי הכנס הרביעי , אוניברסיטת _בר אילן , רמת גן תשנ '' ח .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר