פרק חמישי בין מצרים לבבל וחורבנה של ירושלים

עמוד:85

_פרק חמישי _בין מצרים לבבל וחורבנה של ירושלים שני העשורים האחרונים בקיומה של ירושלים בימי הבית הראשון היו פרשה עגומה וקודרת , שהוליכה לחורבן העיר וממלכת יהודה ולביטול שלטון בית דויד . הטעם לדרדורה של ירושלים היה , בראש ובראשונה , השינויים במפה הגיאופוליטית של המזרח הקדום . ממלכת אשור , ששלטה בכיפה מאות בשנים , נדחקה ונעלמה לחלוטין מן הזירה המדינית מפני בבל , או ביתר דיוק , מפני הממלכה הניאו בבלית או הכשדית . על תקופה רבת מתח זו עומד לרשותנו שפע של מקורות , יותר מאשר לגבי כל תקופה קודמת בתולדות ישראל . למקורות אלה מתוסף הממצא הארכיאולוגי העשיר מירושלים , ויחדיו הם ממחישים בפירוט רב את ההשתלשלות הפנימית מדינית והצבאית שאפפה את ירושלים ואת רחבי יהודה . ריבוי התיעוד מאפשר לערוך מעין מחקר מיקרו היסטורי ביחס לתקופה זו . שלא כרגיל בתקופת המקרא , ניתן להתחקות אחרי האירועים ברווחי זמן זעירים בדיוק של חודש ולעתים אפילו _שליום . משמת יאשיהו בקרב מגידו , בקיץ שנת 609 _לפסה''נ , הקיץ הקץ על ריבונותה המדינית של יהודה . יתר על כן , עתה נקלעה יהודה למערכת כוחות דו קוטבית - מצרים מזה וממלכת בבל מזה . נדנדת הכוחות בזירה הביךלאומית העמידה בפני השליטים בירושלים דילמות גורליות ותבעה מהם כושר תמרון ביחסי חוץ . בפרק זמן זה עד לחורבן , עשרים שנה בלבד , בולטות שש נקודות מפנה שהיו כרוכות בהפרת אמונים מצד הנהגת הממלכה , פעם במצרים , פעם בבבל . תמורות אלה גררו אחריהן שרשרת של שיעבודים מזה ומעשי מרי של שליטי ירושלים מזה . את נקודת המפנה הראשונה כבר הזכרנו , והיא קרב מגידו של שנת , 609 שהחזיר את יהודה לממדיה הטבעיים המזעריים ; ירושלים ירדה משיעור קומתה , לו זכתה בימי יאשיהו . כיורש ליאשיהו נבחר במפתיע , בידי עם הארץ בירושלים , יהואחז ולא אחיו הבכור יהויקים . בלי ספק האחראי לכך אברהם _מלמט * פרק זה מבוסס בחלקו על ספרי : ישראל בתקופת המקרא , ירושלים _תשמ''ג , הפרק 'דמדומי ממלכת יהודה , _' _עמ' _, 291-242 ושם ביבליוגרפיה ענפה . _1 ראה בייחוד אוספי החותמות וטביעות החותמות שנחשפו בירושלים ופורסמו בידי י' שילה , 'קבוצת בולות עבריות מעיר דויד , ' _ארץ ישראל _, יח ( תשמ '' ה _, ( _עמ' , 87-73 וכמאתיים בולות מאותו זמן ראה אביגד , בולות . _2 על הנסיבות ההיסטוריות של קרב מגידו ראה בספרי הנ"ל , הפרק 'הרקע ההיסטורי להתנגשות בין יאשיהו לפרעה נכו במגידו , ' _עמ' _3 . 241-223 ראה : _1 _0 _{ _111 _< _1311 _מ _§( _10 _ת , _131 _* _1116 _£ _1 _ק _, 57 _\ 44 ( 1990 ) _, _\ _. _\ _1313 י 1 _ז _> _' 10 _ג _4 _831 _מ _1 _3 _ק _£ _§>' _מ _61 _^ _06 _ג 65-77 _1 _. קק

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר