המלחמות על ירושלים

עמוד:80

נסיבותיהן קצר ותמציתי _למדי , משום דרכו הבררנית של ההיסטוריון הקדמון האחראי לעריכת ספר מלכים . הוא יצר דגם דיווח אחיד : מלכי יהודה הרחיקו את הסכנה מעל ירושלים תמורת תשלומים כבדים לתוקפים , שמומנו על ידי משיכה מאוצרות המקדש וגם מאוצר המלך . לא עברו חמש שנים ממותו של המלך שלמה עד שירושלים , בירת ממלכת יהודה המוקטנת , הותקפה בפעם הראשונה . שישק מלך מצרים פלש לארץ ישראל במסע שוד , שהשאיר , ככל הנראה , את סימניו במספר ערים שרופות וחרבות . אץ אחדות רעים באשר לתאריך המסע , ואף מניעיו אינם ברורים ; ייתכן ששישק ביקש לחדש את ההשפעה הכלכלית והמדינית של מצרים באזור לאחר פילוג הממלכה הישראלית . ברישום המקראי הקצר נמסר : ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שושק ( קרי : שישק ) מלך מצרים על ירושלם . _ויקח את _אצתת בית ה' ואת אוצרות בית המלך ואת הכל לקח . ויקח את כל מגני הזהב אשר עשה שלמה ( מלכים א , יד כה-כו . ( בחזרת הידיעה בספר דברי הימים מוסף מידע על סדר הכוחות שעלו על יהודה ועל הפגיעה שהסבו לעריה : ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים על ירושלם ... באלף ומאתים רכב ובששים אלף פרשים ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים לובים _סכיים וכושים . וילכד את ערי המצרות אשר ליהודה ויבא עד ירושלם ( דברי הימים ב , יב ב-ד . ( רשימת הערים החרותה על קירות המקדש _בכרנך מלמדת על תוואי המסע של שישק בארץ ישראל , אך אין ירושלים מוזכרת בה ( ולא נראה שהשם הופיע באחד החלקים החסרים של הכתובת . ( שישק עלה להר אפרים מעמק איילון דרך בית חורון עד גבעון , ומן המקום הזה היה יכול לאיים על הבירה . ייתכן שהשלל המוזכר במקרא היה בגדר תשלום שוחד ששלח רחבעם לשישק כדי להפנות את חוד ההתקפה לעבר ישראל הצפונית , ועל ידי כך הצליח להינצל . ובכלל , מן הכתובת המצרית נוצר הרושם שממלכת יהודה נפגעה קלות ביחס למכה הקשה שספגה ממלכת ישראל . הוא הדין בסכנה שאיימה על העיר בימי אסא , בראשית המאה _הטי לפסה"נ . כדי להניא את בעשא מלך ישראל מהטלת הסגר כלכלי על יהודה 'ויעל בעשא מלך ישראל על יהודה _ויבן את _62 כך לפי הממצא הארכיאולוגי , המצביע על הרס כבר בגזר ( שכבה , ( _¥ 111 במגידו ( שכבה _8- _¥ _/\ _י _( _1 _\ _ובתענך . _1116 ראה : אחח '' א , _1€ בערכ _(} יהם ; וגם : _7116 _^ _10 _^ _0€010 _^ 0 / _1 _x _111 _( _1 0 / _811 ? 16 , _, _4 _. _\ _13731 , 397-398 _. _קק _0 _^ _¥ _0 _* 1990 , _א _63 לשאלת התאריכים לשנות מלכותו של שישק והמסע , ראה : קיצ'ן , תקופת הביניים השלישית , _עמ' , 76-72 המאחר את פעולותיו הצבאיות לסוף מלכותו לשנת 925 לפסה"נ . לדעה נוגדת השווה : _1 _< _1181 _( _161 _- _* _ז _1 _0 _ז _100 _ז _1 _, _€0 _ק . _8 _. _^ _6 _^( _016 _, _£ _8 _? _ס 312 _. ק 1993 , _מ _0610 _מת ? _165 _, _ח _11 _11 _ז _101 _€ _ז _^ _** ראה : ב' מזר , 'מסע שישק לארץ ישראל , ' כנען וישראל , _עמ' ; 244-234 _קיצץ , תקופת הביניים השלישית , _עמ' _" . 447-432 לעניין זה השווה הערכתו של _קיצץ , שם , _עמ' _, 298 הערה . 298

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר