הבנייה המלכותית בירושלים

עמוד:78

בעקבות תגלית מרשימה זו , יחד עם הממצא הקראמי של אותה תקופה מכמה אתרים נוספים בגבעה המערבית , _נתנסתה מחדש השאלה בדבר עצם יישובו של אזור זה . עתה ברור שהגבעה המערבית נושבה כבר במאה החי לפסה"נ , וייתכן שהיא הרובע המכונה 'המשנה' שבכתובים מסוף ימי בית ראשון ( מלכים ב , כב יד ; צפניה א י ;( אך עדיין לא ברור אם חומה רחבה זו הגיעה עד לשיפולי גיא בן הנם ( קו החומה המערבי של העיר העתיקה של ימינו , ( או הקיפה רק את האזור הקרוב לה , כמעין מתחם מבוצר . מכל מקום , נראה שבסוף המאה _הח' התרחבה ירושלים פי כמה והשתרעה על מאות דונמים , כתוצאה מגידול ניכר של אוכלוסייתה . ההפוכה דומה עברה על מרבית ממלכת יהודה ; מן הסקר הארכיאולוגי בהרי יהודה עולה כי מספר היישובים במקום הוכפל . נראה שמקור ראשון למתיישבים חדשים אלה היה צפון הארץ ; בעקבות הכיבוש האשורי של ממלכת ישראל , נמלטו פליטים רבים לעבר יהודה , ולא מן הנמנע שגם אחרי נצחונו של סנחריב במלחמתו נגד חזקיהו , בשנת 701 לפסה"נ , ביקשו פליטים משפלת יהודה מקלט אצל קרוביהם בבירה ובסביבתה . מפעל יוצא דופן , הקשור כנראה לימי המרד נגד אשור , הוא כריית נקבת חזקיהו , שעליה דווח : ' ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא את המים העירה ( מלכים ב , כ כ , ( ובהרחבה : ויועץ עם שריו וגבריו לסתום את מימי ה _/ גינות אשר מחוץ לעיר ויעזךהו . _וילןבצו עם רב ויסתמו את כל המעינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ , לאמר : למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים ... והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון ויישרם למטה מערבה לעיר דויד ... ( דברי הימים ב , לב _ה _ל . ( הפעולות המתוארות נועדו להבטיח אספקת מים לתושבי עיר דויד בשעת מצור , ובאותו זמן למנוע מי שתייה מהצבא האשורי , שהתעתד לעלות על העיר ; כל הצעדים קשורים במתקנים סביב מעיין הגיחון . נסתמה התעלה החיצונה שבשיפולי גבעת עיר דויד , אשר הובילה את מימי הגיחון מן המעיין לברכה שבדרום העיר ( ככל הנראה , המים היו בשימוש 'חקלאי' בגן המלך ובשדות שבחלק זה של _0 _' _05 _. _16111331601 _52 _^ _חג _1801 _ז _61 _ז _65 _י _16 _\\ _ח'י _, / _£ _/ , 29 ( 1979 ) _, _# _. _06 _\ _' _3 , _י _101131011 _}' _א _311116 _£ _/ _14 _0 _/ _1116 84-91 _. קק _53 _^ _35 _160153161111 _* _6311 _) _' 11131 _^ _31 _§ _6 _?' _, _י 831131 , _. ס 1 _מ _011060 _/ _0 _£ _' _} _70 _^ _, 1990 , 161118316 _ז _\ 581-584 811 ) _11001 _. קק ; 1993 , גבע , שם , _עמי _54 . 624-620 _כרעתו של טשינגהם _, הנמנה בין 'המצמצמים , ' ראה : , _6 _? _- י _תז _¥ _0111811313 _> ' 1 י 1 , _מ _§ 113 _ח _1118111 _. _ס _1 _^ _. _ז _1 _(( _11 _* _1166 _-ז _11 _( _£ _550 _^ _5 _/ _0 _ז _0 _ו _1 _1 _( _1€ _16 _\ _ז 183-193 _0 _> _10€010 _^ 1 _. קק 5161 1978 , _מ _31111 _ז _1 _) _, _\ _¥ _ז _1 _? _0 _ז _£ _6 _55 בפרברי ירושלים קמו כפרים חקלאיים , למשל בעמק רפאים ושלוחותיו , שבוודאי היו קשורים אליה מבחינה מנהלית . ראה : אדלשטיין ומלבסקי , התיישבות כפרית , _עמ' . 23-2 _' _* ברושי מעריך שהעיר גדלה פי שלושה-ארבעה על שטח של כ 500 דונם , _ושאוכלוסייתה מנתה קרוב _ל 24 _, 000 איש . _ראה : _1116 י 05111 , _ 8 _0 _{ _\ _1 _. 81 ת 0 / . _161118316111 111 1116 _1161 _§ _מ 1810 _ז _3 ק . _£ _\ קק _24 ( 1974 ) , , _ן , 1 _£ _. י _388611 _מ _4 _\ _13 _מ _* _162610311 _3 . 21-29 בחישוב אחר , העמיד ברושי את המספר על 15 , 000 נפש ; ראה : הנ '' ל , 'תושביה של ירושלים בימי בית ראשון , ' ד' עמית _ור' גונן ( עורכים , ( ירושלים בימי בית ראשון ( עידן , , ( 15 ירושלים _תשנ"א , _עמ' . 67-63

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר