ייסוד ירושלים הישראלית

עמוד:73

תוכניותיו של דויד כללו הקמת בית מלך ומקדש , שני מבנים חיוניים לכל בירה הראויה לשמה . את ארמונו הקים בתמיכת חירם מלך צור , אשר כבעל בריתו ( השווה : מלכים א , ה טו ) שלח לו חומרים ובנאים לביצוע המפעל ( שמואל ב , ה יא ;( אמנם לא נאמר הדבר במפורש , אבל בוודאי היה זה תמורת תשלום , כמו בימי שלמה ( ראה בהמשך . ( יש מקום לשער שבית המלך הוקם בעופל , הוא האזור המורם בראש העיר התחתונה של עיר דויד ומדרום לתחום הר הבית , אשר בגלל יתרונותיו הפיסיים יכול היה לשמש מיקום טוב למצודת העיר . אך את הרעיון להחליף את המשכן המיטלטל בבית של קבע ( שמואל ב , ז ב ) לא הצליח דויד לממש . העניין מוסבר בדבר ה' אל נתן הנביא : 'כי לא ישבתי בבית למיום ה _? לתי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה ואהיה מתהלך באהל ובמשכן . בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל הדבר דברתי את אחד שבטי ישראל אשר צרתי לרעות את עמי את ישראל לאמר למה לא בניתם לי בית אחים' ( שמואל ב , ז ו-ז . ( דומה שמאחורי דברים אלה מהדהדת שמרנות דתית , אולי של הכוהנים האחראים לארון הברית ולפולחנו _, שסברו כי בניית מקדש תהווה נתק גדול מדי ממסורת ישראל . אמנם , מסורת אחרת , שמקורה בצפון הארץ , גרסה שכבר בימי עלי עמד בשילה 'היכל ה' אשר שם ארון אלהים' ( שמואל א , ג ג ) הנקרא גם 'בית ה" ( השווה : שמואל א , א ט ; ג טו ;( אך אין זכר לעניין זה אצל נתן . סופרים מקראיים מאוחרים הרגישו בצורך להצדיק את דחיית הבנייה , שמא תתפרש כפגם בדמותו של דויד . כך , למשל , ממכתבו של שלמה אל חירם נלמד שדויד 'לא יכל לבנות בית לשם _ה' אלהיו מפני המלחמה אשר _סבבהו' ( מלכים א , ה יז-יח ;( עוד לא הגיעה שעת 'המנוחה והנחלה , ' כפי שנתפסה אצל סופרי האסכולה הדויטרונומיסטית . הנושא עולה שוב בדברי הימים א , כב ז-ח , שם מוסבר שלא טרדות השעה והמלחמות הרבות הן שעיכבו את בניית המקדש , אלא פסילתו האישית של דויד : _'דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית , לא תבנה בית לשמי ; ' איש שלום , דהיינו שלמה , יבנהו . רק בעניין המזבח שהקים בגורן ארונה ( שמואל ב , כד יחכה ) צלחה דרכו של דויד כמחדש בתחום הפולחן , אולי מכיוון שלימים זוהה הגורן עם הר המוריה , שעליו נבנה בית המקדש בימי שלמה ( דברי הימים ב , ג א . ( 31 לפי הכרונולוגיה של מלכי צור , השמורה בעבודותיו של יוסף בן מתתיהו , חירם עלה לשלטון כשבע שנים לפני המלך שלמה ; יוצא שהארמון נבנה רק בעשור האחרון למלכות דויד . לדיון ראה : 7 _} _16 _1115101 _^ 0 / _, _מ _5161 _מ _}{ . _] . _^ _3126 77-97 _. קק 1 1973 , _ח _. _16111 $ 316 ? _6 _ץ 7 32 בנוסף על העופל בירושלים , ידוע על עופל בעיר שומרון ( מלכים ב , ה כד , ( ובדיבון במואב ( כתובת מישע , שורות . ( 22-21 שילה פירש 'עופל' כמונח ארכיטקטוני המציין את מקומה הבולט של מצודת העיר או האקרופוליס שלה ; ראה : שילה , קדם , , 19 _עמ' כא . 33 ראה : , י _1161 $ ק 10 _ק _31141116 _מז 115316 . _161 י _. 11 . 1 ) 6 _\ _\ _* _1 _\ _, קק _311 1969 , _תמ _01 _מ _301 _^ _60111 _? _-65 _, _€1 _ז _ח _2716 _001 _( _16 , י _116165 ק 0 _ 1 ק 1 _61 _165 ז _53161 ט _. _161 י 1 , _מ 279-281 _; 1 _< 16 485-488 _. קק _; _# _5 _, 73 ( 1966 ) _, וכן ראה את הניתוח המקיף של -ט 6 _ס _7116 י _131 _[ _1 _, _מ _? _. _£ _. _^ _11 _16 — _35 _ק _1 _מ _6 _ז _1610000118110 1116010 _§^ _01 1116 0 / _י _2 נ , _351116 _י _1 7 ; _11 _( _£ _8 . _8 _ת 2 53 _מ _. _0 _> _81311126 _( 1 1 קק _1656 811 _) _11001 11151111 * 16 , 7 ( 1981 ) , _ז _0 _ק _1 _? _1€ _. _/ _0 16-52 34 אמנם בעל דברי הימים זוקף לזכותו של דויד את ההכנות המעשיות לבניית המקדש , מ'תבנית' הבית ( התוכניות האדריכליות ) עד צבירת הכסף והזהב לכלי השרת ( דברי הימים א , _כה , ( אך אין באידיאליזציה זו יסוד היסטורי . על המגמה להאדיר את דויד בספר דברי הימים , ראה : יפת , אמונות ודעות , _עמ' . 401-393

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר