ייסוד ירושלים הישראלית

עמוד:71

עניין הבא לידי ביטוי בהכללת ירושלים ברשימת ערי בנימין ( יהושע יח _כח . ( אך ברגע שהעיר נפלה בידי דויד והוא הפכה לבירתו , פסקו המחלוקות . דויד שמר לעצמו זכויות מיוחדות בירושלים , כפי שמעיד השם החדש שהוכרז עליה עם כיבושה ' , עיר _דוד' ( שמואל ב , ה ט . ( בזה המשיך דויד בנוהג מקובל במזרח _הקדום : מייסד עיר חדשה או כובש עיר קרא אותה על שמו ; כך , לדוגמה , _כר שלמנאסר ( היא תל ברסיפ , שנכבשה על ידי שלמנאסר השלישי ) _וכר סרגון ( היא חרחר . ( השם ' עיר _דוד' ציין בתחילה את האזור המבוצר של העיר ( היא _'מצדת ציון , ( ' ונראה שרובע זה נעשה אחוזה מלכותית לדויד ולמלכי בית דויד יורשיו . ואין להשליך מכך , כדעת אלט , על העיר כולה כאילו היא היתה קניינו הפרטי של דויד ( ויורשיו , ( ששלט עליה בנפרד ובנוסף על שלטונו על ישראל ויהודה _. לפי העדויות המקוטעות שבמקרא , נהג דויד באדיבות כלפי האוכלוסייה היבוסית לאחר שכבש את עירם . וכך , בבואו לבנות מזבח כדי להודות לאלוהיו על הצלת העיר מן המגפה , לא הפקיע דויד את האתר הרצוי לו , אלא רכש אותו בכסף מלא מארונה היבוסי , שהיה , ככל הנראה , מלך ירושלים האחרון בזמן כיבושה ( שמואל ב כד _יח-כה . ( בצורתו הנוכחית , סיפור רכישת הגורן הוא סיפור אטיולוגי , מעין _01 _^ _01 _ק , _1 _£ המסביר את הפיכתו של גורן ארונה למקום פולחן ישראלי ומאשר את הבעלות החוקית עליו בידי ישראל . הוא גם מעיד על המשך ישיבתם של יבוסים בעיר , שאחדים מהם , דוגמת שוא הסופר ואוריה החתי , אף נקלטו כפקידים בממשל הישראלי החדש המתגבש והולך . המסורות המספרות על פעולות דויד בירושלים קובצו ונערכו לפי נושא ועניין בשמואל ב , ה ; ובסידור שונה בדברי הימים א , יא ד-טז . לפי הבנתו של בעל ספר דברי הימים , דויד פנה להעלות את ארון הברית לבירתו החדשה מיד לאחר כניסתו לעיר , ובזה הפגין את דאגתו לענייני פולחן , הקודמים לעניינים אחרים , כגון בניית ביתו ( דברי הימים א , _יג-יד ב ; השווה שמואל ב , ה יא-יב ; ו . ( משום כך , אין הסידור האידיאולוגי היסטוריוגרפי בספר דברי הימים , ואף לא סמיכות האירועים כפי קלאי הציע שרישום זה היה חלק ממאמציהם של דויד ושלמה לקרב את שבט בנימין אל בית דויד ; ראה : ז' קלאי , נחלות שבטי ישראל , ירושלים תשכ '' ז _, _עמ' . 238-237 לעומתו רואה אחיטוב את הכללת ירושלים בנחלת בנימין כעניין מימי הממלכה המאוחרת , כשבנימין היה חלק אינטגרלי מממלכת יהודה ונאמנותו לא היתה מוטלת בספק ; ראה : ש' אחיטוב , ספר יהושע ( מקרא לישראל , ( ירושלים _ותל אביב תשנ '' ו , _עמ' 19 . 300 לדוגמאות מרובות של 1 _/ 1 תופעה זו ראה : _10811€5 _^ _11016111 151061 7 . _1511143 _, _ז 771 _£ _1 _( _0 _^ _01 _1 _)^ 122-127 _. קק 1977 _, _מ _( _524 _, _11 142 ) , _86111 20 ראה : נ , _ _621 _12 _310 _§ ת _1 _) 11 < _111 _מ _10 _513316 _סי 45-47 _/\ . _^\ _11 _, _. קק , _$ _5 _, 11 _, י 3 _מ ? _313511 _מ 1 וכן _ב' מזר , ' מקדש מלך ובית ממלכה , ' יהודה וירושלים , _עמ' . 26 ייתכן שהשם 'ארונה' איננו שם פרטי , אלא תואר הנגזר מן הלשון ההורית , ופירושו 'אדון ; ' ראה : ב' מזר , סופר המלך דויד , _עמ' _; 220-219 וגם 0 . _1 _< _1 < _161 _זט _מ _31113 _א _1161 ק _61 ? 10 _סי _1 , _מ _^ _1115116 115-117 . קק , ¥ 7 , 11 ( 1961 ) , _י _ט _611 _) 3 ק 1 _ח _76 22 ראה : _י' זקוביץ _, 'מגמתם של סיפורי קניית הנחלות במקרא , ' בית מקרא , 76 ( תשל '' ט , ( _עמ' . 21-17 23 מזר הצביע על שיא / שוא / שישא ( שמואל ב , כ _כד ; מלכים א , ד ג ) כאדם ממוצא חורי 'שהתנסה במשרה חשובה זו באחת מערי המלוכה הכבושות , כגון בירושלים היבוסית , ' סופר המלך דויד , _עמ' . 218-214 וכנראה גם אוריה החתי , שהיה לו בית בירושלים , נמנה עם תושביה הראשונים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר