ייסוד ירושלים הישראלית

עמוד:67

ייסוד ירושלים הישראלית את הפיכתה של העיר היבוסית לבירת הממלכה הישראלית המאוחדת יש לזקוף לזכותו של דויד . ' מצב היסטורי מיוחד במינו , _' שנתלווה _ב'תכנון אישי , רצונו ופועלו של אדם אחד , _' היו הגורמים המכריעים שפעלו באותה עת . שתי גרסאות הגיעו אלינו על כיבוש העיר בידי דויד : שמואל ב , ו-ט ודברי הימים א , יא ד-ז . שני הכתובים סתומים למדי , וזה שבספר דברי הימים תלוי כנראה בקודמו , בספר שמואל , והוא מפרש אותו ממרחק של מאות שנים , אם כי גם בספר שמואל ישנם דברי פירוש למעשים שהיו רחוקים ממחברו . _2 לאחרונה הציע נ' נאמן שהמסופר על כיבוש ירושלים מבוסס על תיאור קצר שבא מ'כרוניקה _, _20 _^ _0 _, 79 _1 _י 5 _^ _11 _? _$ _161 _§ _מז _8316 ט _. _161 י 243-257 _, _4 _. _. _\ _11 _, _. קק 1-19 = _^ 11 , 1 ( 5 , _111 , 3 _, _. קק ( 1925 ) , מבוא העיר ירושלים , כמעט מימיה הראשונים כבירה לשבטי ישראל שהתאחדו יחדיו תחת שלטונו של דויד , נעשתה סמל לריבונות ישראלית בארץ ישראל ; ונסיבות היסטוריות מיוחדות בימי יורשיו של דויד , צירוף של אירועים פוליטיים ומאבקים אידיאולוגיים , עשוה אבן שואבת למאוויי האומה לעצמאות מדינית ותרבותית . בירושלים ישבו כסאות לבית דויד ובעיר האלוהים שכן מקדשו של ה' אלוהי ישראל ; וטבעי היה שמשוררים ירעיפו עליה דברי שבח והלל ( השווה _תהלים קבב ; קבה א-ב . ( בפי מחברי הספרות ההיסטורית מן האסכולה הדויטרונומיסטית , אשר היו פעילים במאת השנים האחרונות של הבית הראשון , כונתה ירושלים 'העיר אשר בחר ה' לשום את שמו שם מכל שבטי _ישראל' ( השווה מלכים א , ח מד , מח ; יא יג , לב , לו ; יד _כא ; מלכים ב , _כא ז ; _כג _כז , ( ובבואם לסקור את קורות ישראל בימי הבית לא פסחו על שום אירוע שנגע אליה . כל פעולה שתרמה לחיזוקה ולביסוס מעמדה נרשמה : בעיקר דיווחים על בנייה בעיר , ולא כל שכן מעשים שעשויים היו לפגוע בה , כגון מלחמות ומצורים שהוטלו עליה . אך התייחסות זו היא נקודתית ; אין במקורות ההיסטוריים שבמקרא טיפול רצוף ומסודר בתולדות העיר ובהתפתחותה , אם כי ניתן לגשר במקצת על הפערים הגדולים בידיעותינו בעזרת המחקר הארכיאולוגי . פרקרביעי : עיר מלך ועיר מקדש : תולדות ירושלים מימי דויד עד ימי יאשיהו מרדכי _כוגן

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר