אחרית דבר

עמוד:65

אחרית דבר לסיכום הממצאים שסקרנו בפרק זה , ניתן לראות שיש עדות ארכיאולוגית כמעט רצופה בירושלים ובסביבתה המיידית , מהתקופה הכלקוליתית ועד לסוף תקופת הברזל א . אמנם , הממצאים אינם אחידים , וישנם פערים גדולים בידיעותינו , ואף תקופות שבהן רב הנסתר מהנגלה . אך נראה ששילובן של העדויות הארכיאולוגיות עם העדויות ההיסטוריות מאפשר שחזור תמונה בסיסית של תולדות העיר ירושלים בשחר ימיה . עדויות אלו מסייעות להבין את תולדותיה של העיר עצמה , ואף עוזרות לברר את מעמדה ומעורבותה של ירושלים בתהליכים כלליים יותר שהתרחשו בארץ ישראל לאורך תקופות אלו . קיומם של שני סוגי התיישבות בסביבות ירושלים , באזור מצומצם יחסית , מעיד על התרחשותם של תהליכים תרבותיים רב גוניים בתקופת הברזל א . כלומר , העדויות המוצגות כאן מחזקות את הטיעון כי תהליך התגבשות האתנוס הישראלי מורכב מזרמים ומרכיבים רבים , שחברו יחד בסופו של דבר . תהליכים אלה , הן באזור יהודה בפרט והן בהר המרכזי בכלל , הובילו להתגבשותה החברתית , הכלכלית והפוליטית של הישות הישראלית , שמתוכה צמחה הממלכה הישראלית , קודם של שאול , ואחר כך של דויד . לא נטעה אם נראה את אזור ירושלים כדוגמה בזעיר אנפין לתהליכים אלה .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר