תקופת הברזל א. 1,000-1,200) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:64

בשכונת מלחה התגלה אתר נוסף בן אותו זמן . הן הארכיטקטורה והן הממצאים הקראמיים דומים מאוד לאלה של האתר בגילה , אם כי החופרים ( _אדלשטיין ומלבסקי ) מעדיפים לתארכו לסוף תקופת הברונזה המאוחרת , ולא לראשית תקופת הברזל א . שני יישובים אלו מייצגים את הפעילות היישובית החוץ עירונית של סוף תקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל . לא נוכל לקבוע אם תושבי יישובים אלה השתייכו לקבוצה אתנית פוליטית שונה מאשר תושבי ירושלים של התקופה , או שמא מדובר ביישובי בנות של העיר . אין ודאות שירושלים ושני יישובים אלו התקיימו _בו זמנית . _י" ראה : אדלשטיין ומלבסקי , התיישבות כפרית , ובמיוחד _עמ' ; _20-19 אדלשטיין , _מלבסקי ואורנט , מנחת . _י _* ראה , למשל : מזר , התנחלות , עמ _י _116 _0 _. _^ _. ; 154-152 ת 33 _מ _011011 : 3 _. _111 _( _1311116 01 _03 י _1 _, _ת 170-172 _^ _1115110 _. קק _, / _£ _. _/ _, 34 ( 1984 ) , י ? _1 _מ _6 _ת 5 _* _1161 איור . 10 תוכנית היישוב מתקופת הברזל א בשכונת גילה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר