תקופת הברזל א. 1,000-1,200) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:63

העשירית _לפסה''נ , אך לאור המקבילות שהוצעו , וכן ההקשר הלא ברור שבו הוא נמצא , ייתכן מאוד שאכן יש לתארכו לתקופת הברזל א . בסיכומו של דבר , העדויות הארכיאולוגיות המעטות מתקופת הברזל א בירושלים מספקות עדרות קלושות לקיומו של יישוב בעל אופי 'עירוני / ההתנחלות שברוב ההר השונה במהותו מיישובי חלקי המרכזי . לפי המסורות המקראיות , יישוב זה המשיך להתקיים עד לראשית תקופת הברזל ב ( המאה העשירית , ( ועיר זו היא שנכבשה בידי דויד . על מנת להשלים את תמונת ההתיישבות בירושלים בתקופה זו , ראוי לשלבה בתוך תמונת היישוב הרחבה יותר . כאמור לעיל , עיקר ההתיישבות באזור ההר המרכזי הוא מאזור ירושלים וצפונה ; ואילו ככול שמדרימים , ובייחוד הר יהודה ( מדרום לאזור בית לחם , ( ההתיישבות הולכת ופוחתת . _ואכן , ההתיישבות בסביבות ירושלים תואמת תמונה זו . מצפון לה ישנם אתרים רבים יותר , ואילו מדרומה מעטים בלבד . כמאפיין להתיישבות זאת ראוי להזכיר שניים מהאתרים שנתגלו בסמוך לירושלים . מדרום לירושלים המקראית , בשכונת גילה המודרנית , חפר ע' מזר יישוב של תקופת הברזל א . בחפירות נחשף יישוב מוקף בגדרה בהיקף של כ 8 דונם , שבנייניו בנויים בסגנון פשוט , האופייני לאתרי _'התנחלות' אחרים . יסודותיו של מגדל רבוע שנמצא בחלקו הצפוני של האתר מזכירים במקצת את סגנון הבנייה של מערכת הטראסות בעיר דויד ( איור . ( 10 על סמך הממצא הקראמי תיארך מזר את היישוב לראשית תקופת הברזל א . _" _* שילה , שם , שם . _135 תאריך זה כבר הוצע בידי _דה גרוט . ראה : דה גרוט ( לעיל , הערה , ( 1 _עמ' . 44 _136 לסיכומים על האזורים השונים ראה המחקרים השונים _בקובץ מנוודות למלוכה . לדיון פרטני בהתיישבות בתקופה זו באזור ירושלים ראה _: מזר , התנחלות , וגרסה מעודכנת של המאמר במהדורה האנגלית של הקובץ : 1 _311 _( _1 ז 83161 _נת _. _16 י _. _/* . _1 _^ _3231 _, _א _& _ח 1 . _1 _1111 _( 618 _( _61 , י _^\§ _6 1 _מ 110 ת 1 _ץ _11 _מ _115 _¥ _101 _1 10 _1401101- _ת _1041 $ _זו 0 א _1 _זז ( _6 ( _15 . ) , ¥ 10 _מ 13 _מ _3 י _3 _א _6€ _( _5 0 / _ק _€ _\ _106010 _£ _1€01 _011 ( 1 111 X _1011001 _/\ _5 _ז _\ _. _ _137 _0 _/ _1 _) _' לדיווחי 70-91 _. קק החפירות _16111831001 1994 , _ראה : מזר _151061 ( לעיל , הערה , ( 129 _£ 011 _עמ' . 101-77 _וכן _( 1 _מ _^ _§ _6 1 3 ת 110 י , _. _4 _. _\ _13231 , י _1 _מ 16 _מ _116 _ז _< 1 1116 _181361116 86 _ת _10 _^ _618 _31 011011 3 90-92 _. קק ;/ _£ _/ , 40 ( 1990 ) , מזר , התנחלות . _138 מזר ( לעיל , הערה _, ( 129 ובמיוחד _עמ' . 84 איור . 9 חלקי כן פולחני מתקופת הברזל א שנתגלה בחפירות שילה בעיר דויד

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר