תקופת הברונזה המאוחרת 1,200-1,550) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:55

ראה פרק עשירי . ( מערכת זו היא סדרה של חללים תת קרקעיים _, טבעיים וחצובים , המחברים בין פנים העיר ומעיין הגיחון . בסמוך לגילוי המערכת במאה שעברה הועלתה הצעה לקשור בינו לבין ' הצנור' המוזכר בתיאור כיבושה של ירושלים בידי אנשי דויד ( שמואל ב , ה ו-י ; השווה דברי הימים א , יא ד-ז . ( לדעת אותם חוקרים , השימוש בפיר וורן קדם לכיבוש ירושלים בידי דויד . לתפיסתם , יואב ואנשי דויד טיפסו בתוך הפיר ' ) הצנור ( ' לתוך תוכה של העיר , הפתיעו את המגינים , וכבשו את העיר בנקל . פירוש זה לא התקבל על דעת הכול , אם מהפן הלשוני ואם מהפן הארכיאולוגי , ובמשך שנים רבות הייתה נטייה במחקר שלא לקשור בין ה'צנור' ל'פיר וורך . ברם , לאחרונה יש נטייה לחזור להצעה המקורית , וזאת מכמה נימוקים . מסתבר שישנן מקבילות מהלשונות השמיות הקדומות ( אוגריתית ) למילה 'צנר' במשמעות הקשורה להולכת מים ; בכך לכאורה מתחזק הקשר בין 'צנור' במקרא לבין 'פיר וורן 93 . ' למרות טיעוניו של שילה לתיארוך המפעל לתקופת הברזל , אין למעשה כל מניעה לתיארוך קדום יותר . הואיל ומיקום המערכת מתאים גם לתווי החומה בתקופת הברונזה התיכונה ב ( ואולי אף המאוחרת , ( יש סבירות לא קטנה שאכן הייתה מערכת זו בשימוש עוד לפני תקופת דויד * . תוצאות החפירות האחרונות של רייך ושוקרון ( ועל כך ראה לעיל , ( המעידות על ביצור אזור המעיין בתקופת הברונזה התיכונה באזור זה , אף מחזקות את הסברה שיש להקדים את ראשית השימוש ב'פיר וורן' ( או מרכיב קדום אחר של מערכת המים של ירושלים ) לפרק זמן שלפני המאה הי' לפסה"נ ( תקופת דויד . ( הממצאים מתקופת הברונזה המאוחרת בשטחי חפירה אחרים בעיר דויד מועטים ביותר . בחפירותיו של שילה בשטח ei דווח על מציאת כמות מוגבלת של חרסים מתקופה זו . ניתן לציין ממצא מועט נוסף מחפירות שונות בשלוחה . לסיכום תולדות המחקר של 'פיר וחץ' ראה : טרלר וקהיל _, עיר דור , עמ' of the City of David and its Ancient D . Gill , 'The Geology ; 61 , Subterranean Waterworks אריאל ודה גרוט , עיר דוד , ד , עמ' ; 28-1 רייך ( לעיל , הערה . ( 50 וכן עמ' 211-200 בספר זה . H <> פירוש זה הוצע לראשונה בידי . 178-190 ; ibid ., 1895 , pp . 61-65 'Zion , the City of David ' , PEFQS , 1 X 78 , pp . w . F . Birch , מאוחר יותר חזר ונמאן וטען טיעונים דומים . ונסאן _, ירושלים התת קרקעית , עמ' . 35-33 לדעות השונות נגר תפיסה זו ראה , למשל : טרלר וקייהיל , עיר דוד , עמ' ; 61 גיל ( לעיל , הערה , ( 88 עמ' . 25-24 הבעייתיות של פירוש המילה 'צנור' נובעת מכך שהיא מופיעה אך פעמיים במקרא ( שמואל ב , ה ח ; תהלים מב ח , ( ובשני המקרים בהקשר שאיננו מחוור . לאור זאת הוצעו פירושים שונים למילה . לאחת ההצעות לפירוש המילה 'צנור , ' שלא בהקשר ל'פיר וורן , ' ראה , למשל : י' ידין , 'העוררים והפסחים וכיבוש ירושלים על ידי דוד , ' קובץ הכינוס העולמי למדעי היהדות , א , ירושלים תשי"ב , עמ' . 222 לסיכום המחקר על אורות הצינור , ראה : ש' אחיטוב _, 'צנור , ' א"מ , ו , עמ' . 782 נ <> ראה , למשל : י' שילה , 'מפעלי מים תת קרקעיים בתקופת הברזל , ' האדריכלות בארץ ישראל , עמ' . 242-240 ' / 1 ראה : 204 parative Philology ' , VT , 44 ( 1994 ) , pp . 195- and 2 Sam . V : 8 : Hebrew Usage and Com- T . Klcven , 'The Use of Snr in Ugaritic ' » ראה , למשל , סיכומו של גיל ( לעיל , הערה ( 88 וכן מסקנותיהם של רייך ושוקרון ( לעיל , הערה . ( 50 ושמא יש לקשור את ה'צנור' לאלמנטים קדומים אחרים בסביבות מעיין הגיחון , למשל , ל'תעלה . ' 11 95 שילה , קדם , , 19 עמ ' י . % מיעוט הממצא והקושי להבחין בין הקראמיקה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר