תקופת הברונזה המאוחרת 1,200-1,550) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:54

_כדיפון מלאכותי של המדרון ( איור ;( _3 : 7 הוא יורד ממעלה המדרון ומכסה חלקים ניכרים של מערכת הטראסות . המבנה המדורג , שנתגלה עוד בחפירותיהם של דנקן ומקאליסטר ואחר כך של קניון , נידון רבות במחקר . בעקבות חפירותיו טען שילה שמערכת הטראסות הוקמה בתקופת הברונזה המאוחרת ב ( המאות הי"ד-י"ג לפסה"נ ) ושימשה כמסד לבנייה בראש המדרון בתקופה זו . מאידך , את 'מבנה האבן המדורג' הוא תיארך למאה העשירית לפסה"נ , כלומר , לתקופת הממלכה המאוחדת . לדעתו , המבנה המדורג מילא תפקיד דומה כמסד לבנייה בראש המדרון , אך הוא ביטל וכיסה את המסד הקדום יותר ( מערכת הטראסות . ( לפי תפיסה זו , מערכת הטראסות היא עדות לירושלים בתקופת הברונזה המאוחרת , ואילו המבנה המדורג מאוחר לה במאות שנים . לעומת זאת , טרלר וקהיל , שהכינו לפרסום את חפירותיו של שילה , לא קיבלו את הדעה שמדובר בשני אלמנטים משתי תקופות שונות . לדעתם , שני האלמנטים הם בו זמניים , ומשמשים כחלקים נפרדים אך בו זמניים של אותה מערכת תמך לבנייה בראש השלוחה . על סמך החרסים שנמצאו בין הטראסות לבין קיר 'המבנה המדורג , ' הם מתארכים מפעל זה למאות הי"ג-י"ב לפסה"נ ( סוף תקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל א . ( בניגוד לדעה זו , מרגרט שטיינר , שעיברה את הממצאים _מחפירותיה של קניון באזור זה , טוענת שאכן יש להפריד בין שני האלמנטים האמורים , כפי שטען שילה . לשיטתה , יש לתארך את מערכת הטראסות למאות הי"ג-י"ב לפסה"נ , ובביסוס לכך היא מציגה מכלול של כלי חרס המתוארך לפרק זמן זה שנתגלה מתחת למערכת . אבל , לטעמה , לא ניתן לראות במבנה האבן המדורג ובמערכת הטראסות מקשה אחת , היות שלא בכל חלקי המדרון נמצאו שני האלמנטים ביחד . לכן היא מעדיפה תאריך מאוחר יותר ( המאה העשירית לפסה"נ ) למבנה המדורג . לאור חילוקי הדעות בין החוקרים העוסקים בפרסום שתי החפירות העיקריות באזור זה , וקודם לפרסום המלא של הנתונים , קשה להכריע בין הדעות השונות . עם זאת , ניתן לומר שמערכת התמך שנועדה לתמוך במבנים בראש השלוחה מאוחרת לתקופת מכתבי _אל עמארנה ( המאה _הי"ד לפסה"נ . ( ככול הנראה , יש _לתארכה לסוף תקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל , בפרק הזמן שלאחר תקופת עמארנה ולפני כיבוש ירושלים בידי דויד . אם נטען שתקופה זו היא תקופת שלטון היבוסים בירושלים , יש לראות במערכת שריד לעיר היבוסית . אלמנט נוסף שנידון רבות במחקר , בין היתר ביחס לשאלה אם יש לקשרו לירושלים שלפני תקופת דויד , הוא מפעל המים המכונה 'פיר _וורך ( לדיון נרחב על אודות מפעלי המים של ירושלים _84 לסיכום ראה , למשל : טרלר וקהיל , עיר דוד , _עמ' . 55 שטיינר מדגישה שהמבנה המדורג גדול בהרבה מהמצוין ברוב הדיונים הרלוונטיים והורג מעבר לאזור של 'שטח . ' 0 _ראה : 7116 י 61 , _מ _!\ _4 . 8161 _06 _מ _' _1116 _ץ 1 : _1116 5 _מ 0 / _161115216 ק 1 _ז . _[ _613115116 _1131 _30 _( _1 _81111011 _ח _> _' _0 _מ _? _1-001 1116 _\{; _102115161 _, _^ _6 _1 ( 6 _( 18 . ) , _מ _3 _ , _, _4 _. _81130 _£ 1 . _^\ _' _11 _י _£ _\ _03 _\ _' _311008 0- ז ? _811 _} _11001 _^ _1€ _) _10€010 _^ _70 ( 10 ) _1 , 1990 . 1 ( 11 _ז 1 ( _1110 _זז 11€ _ז _> _$ 0 / { _11€ _8600 _/ _16 1 _ן _1 _ז _€66 _< _11 1 _0 _/ _1 _ז _183161 _ת 585-588 _00 _^^ _55 _811 _? _11001 _^ _0 _^ _106010 _^ _, _. _16 _. קק _85 1993 , ראה למשל : שילה , קדם , _, 19 _עמ' י . _^ ראה למשל : טרלר וקהיל , עיר דויד , וכן _דה גרוט ( לעיל , _הערה _87 ' . ( 1 פרנקן ושטיינר _, אורושלים ויבוס _, וביתר פירוט : _16111- _£ 6- ( _13110 _§ 1116 _760-3065 0 _/ י 13-20 _^/ _[ _. _] _^ _. _8161061 , _. קק , / _£ _. _/ , 44 ( 1994 ) , י 1 _מ 5316

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר