תקופת הברונזה המאוחרת 1,200-1,550) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:53

לאחר את תאריכה של המערכת לשלב מאוחר יותר בתקופת הברונזה המאוחרת , ואולי אף לראשית תקופת הברזל א . ממש מעל למערכת הטראסות ( או לפחות מעל לרובה ) ממוקם 'מבנה האבן המדורג , _' הנראה מיעוט ממצא מתארך הקשור במבנה ( בעיקר : מעט חרסי ברונזה מאוחרת מהמילויים שבתוך המערכת , ( קניון ושילה התקשו לנקוב בתאריך מדויק למערכת , והעדיפו תיארוך רחב יותר , קרי : המאות הי '' ג-י '' ב לפסה '' נ . ראוי להזכיר את הצעתה של קניון ( שם , _עמ' _( _101 -100 שמקורו של המושג 'מילוא' ( מלכים א , ט כד ; יא _כז ; דברי הימים ב , לב ה ) בארגזי אבן אלו . לפרשנות דומה של המושג 'מילוא , _' אך מהקשר _אחר , ראה : 611511- _מ 0 ז _6 _* 1 _. 1 _§ 11 _א _י , _8 _^ _50 _£ _, _8 _£ _. _51611161 , _י _5 _מ 110 ק _8011 _מ _031 _\ 11110 _{ _1018 _1131130 1 15-23 _. קק . 276 ( 1990 ) , _לדעה שונה על המושג _' _מילוא' _יאה _: 1 311 ( 1 _1116 _1 _^ _. _6 _. _513 _§ _61 , _" _016 _^ _1011360108 _' _) 0 _/ _ז _53161 ט 6 _0 _£ 161 ק _. 1116 _133516111 810 קק _/ _#£ _5 _, 41 ( 1982 ) , , _ מ _16113063 0 _/ _1116 _£ 1 _( 110 111-121 _83 ראה , למשל : פרנקן ושטיינר , אורושלים ויבוס ; טרלר וקהיל , עיר דויד , עמ _' . 55 איור . 7 מבט פרספקטיבי של שטח _0 בחפירות שילה בעיר דויד : — 2-1 קירות התמך וארגזי האבן של תקופת הברונזה המאוחרת ; — 3 מבנה האבן המדורג ( מתקופת הברונזה המאוחרת או תקופת ברזל א . ( שאר השרידים הינם מתקופות מאוחרות יותר ; — 4 בית אחיאל ( תקופת בית ראשון — 5 ;( בית מגורים מתקופת בית ראשון ; — 6 'בית _הבולות' מתקופת בית ראשון ; — 7 מגדל בחומה החשמונאית

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר