תקופת הברונזה התיכונה ב 1,550-2,000) לפסה"נ בקירוב )

עמוד:47

עניה , מהר הזיתים , ואולי אף מכפר השילוח ומאזור הר הצופים . תשומת לב מיוחדת יש להקדיש למערת הקבורה שנתגלתה ליד כנסיית דומינוס פלוויט שעל הר הזיתים . המערה הזאת , שהשימוש בה החל בסוף תקופת הברונזה התיכונה ב , המשיכה לשמש עד תקופת הברונזה המאוחרת ב _. ! הממצא במערה היה עשיר ביותר וכלל כ 1 , 200 כלי חרס , כלי בהט , כלי מתכת , תכשיטים , שיבוצי עצם , חרפושיות ועוד ( המתוארכים לכל אורך תקופת השימוש במערה . ( הממצאים בקבורה הם עדות מאלפת לחיי היום יום בירושלים לקראת סוף תקופת הברונזה התיכונה ב ותקופת הברונזה המאוחרת ( איור . ( 6 מערת קבורה נוספת , שיש _לתארכה לדעתנו לתקופה זו , נתגלתה בידי הנזלר בסוף המאה הקודמת _בג'בל _א ראס שליד אבו תור . לדאבוננו , אין בידינו אלא תיאור קצר ביותר של מערה זו . מתוארת מערת קבורה ובתוכה כ 400 כלי חרס , בהם קנקנים בעלי ארבע ידיות , האופייניים _56 לדיווחים על ארבע מערות קבורה מהתקופה שנתגלו בבית עניה ראה : _ונסאן , בית עניה ; 8 . 1 . _5 _< 2 _? _861110 _/ 1 ) _1 , _161118316111 _ח 831161 , _£ _x _^ _0 _^ _0 _^^ _0 372 _. ק ; 1957 , לופרדה ( לעיל הערה , ( 28 _עמ' _20 ; 169-142 _מ _0 4 1161 810 _א _11 _> _3 _ה 1 _, _3 _70 י 1 , _מ _. 1 _( _16 קק , _£ _, _4 _, 34 ( 1984 ) , י _13 _מ _^ _16 _( _110 118 3 _86 _13 . 357-370 לחפצים נוספים בני התקופה ( פגיון וקערה ) שנתגלו 'במערה ליד _ביתניה' ראה : _יורן , חפירות , לוח . _*\\ : 3-2 57 לקבר החשוב ביותר מהר הזיתים , ראה : סאלר , דומינוס פלוויט . לממצא נוסף מהתקופה מקבורה בהר הזיתים , ראה : וורן , חפירות , לוחות , 19 , 20 , 21 ; _\ _1 _\ _' _11 _: _26-30 _\ _1 _^ _: _11 _, וכן ארבעה פגיונות מאוסף גרינוול השמורים במוזיאון הבריטי . הפגיונות פורסמו בידי ווטקינס , הרואה בהם טיפוסים קפריסאיים מתקופת הברונזה התיכונה ב , ולכן הוא מפקפק אם אכן מקורם בירושלים ; ראה : ווטקינס , חפצי ברונזה , _עמ' . 130 , 126-122 לחיפושית מתקופת הברונזה התיכונה ב שנמצאה על הר הזיתים ( יש להניח בקבר , ( ראה : 6111 , _י _/? . _\\ _116 _> 1 , 11 , ? _3118 ק 1 ? 6 _68 _)> ק _1 _ח 1 _6 _ז _10 _$ 6 _זו _1 _^ _0 ¥ _111 ( 114 740 , _0 _§ _. 8 _. ק . 1918 , ממצאים אלה מעידים על קיום בית קברות נרחב על הר הזיתים בתקופה זו . יש לשער שהמשך השימוש באזור _כבשדה קבורה ( עד לימינו אנו ) פגע קשות בשרידים הקדומים , ולכן הממצאים בהחלט מקוטעים . 58 נציין גרזן ברונזה האופייני לברונזה התיכונה ב 11 מאוסף גרינוול שנמצא בכפר השילוח ; ראה : _8 _. _^ _813110 $ 113 _£ 1- _מ _\ _¥ _68161 י _, _ק _810 _ץ _611-11 _י _^ _13 _\\* 115 _. ק ; _9016 _\\ _2 _$ _\ _110 _^ _, 11 ( 1949 ) , _וו טקעס _, חפצי ברונזה , _עמ' . 149 לתיארוך של גרזנים מטיפוס זה , ראה : א' מירון , 'גרזני קרב כנעניים מתקופת הברונזה התיכונה , ' ישראל עם וארץ , ד ( תשמ '' ז , ( _עמ' . 76-65 לכך אפשר להוסיף את מכלול הקראמיקה מסוף תקופת הברונזה התיכונה ב ( שמקורו ככל הנראה במערת קבורה , ( שנמצא לדברי סמית באזור כפר השילוח ; ראה : /? . _// . _0 _£ _ץ _11 _מ _1116 _\^ _101 _תזנח _? _נ 1 _ת _, _4 _\ _1811 _701 17-20 $ _1111111 _, _. קק , _. _40 _/ _17 _, 15 ( 1970 ) , י _מ _183161 _ת _. _16 59 על שני פגיונות נוספים מאוסף גרינוול מתקופת הברונזה התיכונה ב נטען שמקורם בהר הצופים . אם אכן כך , סביר להניח שמקורם בקבר ; ראה : _!* _. _< 1 _8 _^ _01 _( _15 111 _מ _03 _§§ _618 _3 י , ק 810 _ץ _1 ? 1611151011 _0 _7111165 _\ 13 _\\\ _' _611-11 _ח _< _1 _> _' _? _10 _טז 1 _^ _51 _^ _8 _ת _\ _¥ _6516 1-64 _. קק 8 ( 1946 ) , , _ן _11 _( ז ; 10 600 _8 _. _€ _. _' _, 1 ווטקינס , חפצי ברונזה , _עמ' . 146 , 142 אני מודה למר ג' טאב מהמוזיאון הבריטי בלונדון על המידע שמסר לי בעניין זה ( במכתבו אלי מיום . ( 22 . 9 . 1989 60 ראה : סאלר , דומינוס פלוויט , ובייחוד _עמ' 197 ( לפרק הזמן שבו שימשה המערה . ( _51 _יאה _: _/\ _10113010 _§ _1501165 _3115 _16111- י _9 _. _9305161 _, 33- _. קק , _00 _$ _116111 _^ _6 1 x 1 _/ , _161 53 ( 1909 ) , י 1 _ח 8316 . 36 יש _להדגיש שהמחבר לא נכח בזמן החשיפה ותיאורו לוקה קצת בחסר .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר