תקופת הברונזה התיכונה ב 1,550-2,000) לפסה"נ בקירוב )

עמוד:46

_מלבד השרידים בשלוחת עיר דויד , נתגלו בסביבה הקרובה של ירושלים לא מעט מערות קבורה מתקופת הברונזה התיכונה ב , רובן ככולן מהברונזה התיכונה ב . 11 אלה משלימות במידה רבה את התמונה הארכיאולוגית של ירושלים בתקופה זו ( איור — 5 מפה . ( כבתקופות רבות אחרות , רוב מערות הקבורה ממוקמות ממזרח לעיר . העדויות הן מאזור בית העצם שנזכר לעיל ( הערה ;( 54 וכן מספר חרפושיות ( שטרם פורסמו , ( הן מחפירות שילה והן מחפירות רייך ושוקרון , שתוארכו בידי ב' ברנדל לסוף תקופת הברונזה התיכונה ב ( מסר לי בעל פה ב' _ברנדל . ( איור . 5 מפת אתרי קברים מתקופת הברונזה בסביבות ירושלים

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר