תקופת הברונזה התיכונה ב 1,550-2,000) לפסה"נ בקירוב )

עמוד:43

_קניוץ אף סברה שיש לראות בקטע שהיא חשפה חלק משער העיר או מגדל בתוך החומה . על סמך מיקום החומה במדרון , יש לאשר עדות שהעיר השתרעה על חלקים ניכרים של השלוחה ולא רק בפסגתה _* . החומה נבנתה במאה _הי''ח _לפסה''נ והמשיכה לשמש לפחות עוד כמאה שנה ( אובחנו כשני שלבים בבנייתה 49 . ( לאחרונה , בחפירותיהם של רייך _ושוקרון במדרון המזרחי של שלוחת עיר _47 קניון , חפירה בירושלים , _עמ' ; 83 הצעה לשיחזור השער ראה : ד' בהט , אטלס כרטא הגדול לתולדות ירושלים , ירושלים , 1989 _עמ' . 20 _48 בניגוד , למשל , לדעות קודמות במחקר בדבר היקף העיר בתקופת הברונזה . ראה , למשל : _^ _. _031110 _§ , _. ק 1957 _, _מ _§ _6 _מ _^/ _1 _^ _, _$ _1160116 _x _1 _^ _0 _^ _, _1111 _> _1 _ו 302 _5 _/*/ _י _* שילה , קדם , , 19 _עמ' י , כ-כא . יש להעיר שבעיבוד המדעי של הממצא הקראמי של תקופת הברונזה המאוחרת ב מחפירות שילה , התלבטו החופרים על איור . 3 שרידי חומה ( ואולי שער ) מתקופת הברונזה התיכונה ב ( ועליה שרידים מתקופת הברזל ב ) שנחשפו בעיר דויד על ידי קניון

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר