תקופת הברונזה הקדומה: 2,200-3,500) לפסה"נ בקירוב)

עמוד:36

מלבנית , שלאורך קירותיהם הפנימיים מוצבים ספסלים . החופר תיארך את המבנים לתקופת הברונזה הקדומה א-ב . טיפוס זה של מבנה מוכר מאתרים רבים בתקופת הברונזה הקדומה , ונחשב לטיפוס הבית האופייני לתקופה בארץ ישראל ( איור . ( 1 ייתכן שנתגלה מבנה נוסף מהתקופה הנידונה , בחפירותיה של קניון . בחתך _^ שבמדרון המזרחי של עיר דויד נחשף 'מבנה מאבנים גסות _0 _\ _1 _$ _$ _151006 ' _111101111-0 _) _ז , ( 3 שתוארך באופן ראשוני לתקופת הברונזה הקדומה . אין בידינו פרטים נוספים על מבנה זה , ויש להמתין לפרסום המלא של החפירות למידע נוסף . מלבד הקבורות ומבני המגורים הללו , עיקר הממצאים מהתקופה הזאת בחפירות האחרות הם חרסים . בחפירותיהם של מקאליסטר ודנקן נתגלו מספר ממצאים מן התקופה הנידונה . חלקם זוהו על ידי החופרים עצמם , וחלקם הוגדרו נכונה בידי חוקרים אחרים " . _כמו כן יש לציין טביעת חותם גליל על גבי שבר חרס שנמצאה בחפירות אלו , ויש מתארכים אותה לתקופת הברונזה הקדומה _" . בחפירות קראופוט _ופיצ'ג'רלד בגיא הטירופויון נתגלו מספר חרסים שתוארכו לתקופת הברונזה הקדומה , שנמצאו ככול הנראה בשכבות מילוי של תקופות מאוחרות יותר . בחפירותיה של קניון , לבד מהמבנה שנזכר לעיל , נתגלו חרסים בני התקופה במילויים שמתחת למפלסים מתקופת הברונזה התיכונה ב , וכן בתוך מערה בתחתית המדרון . בחפירותיו של שילה בעיר דויד נתגלו , בנוסף על הבתים שנזכרו לעיל , מספר מפלסי חיים מתקופת הברונזה הקדומה ( בשטח 8 וכן בשטח 61 בהקשר למבנים , ( ובמספר מקומות נתגלו שכבות מילוי שהכילו חרסים בני התקופה . 17 לדעת שילה , יש לתארך את רוב השרידים הללו לסוף תקופת הברונזה הקדומה א והברונזה הקדומה ב ( המחצית הראשונה של האלף השני לפסה"נ בערך , ( ואת מיעוטם ( בעיקר _מהחרסים שנתגלו במילויים ) לתקופת הברונזה הקדומה ג ( הרבע השלישי של האלף השלישי לפסה"נ בערך . ( לבסוף , ניתן שילה , קדם , , 19 _עמ' י , כ ; לקטעים נוספים שנתגלו ראה : י' שילה , 'עיר דוד , ' 1985 חדשות ארכיאולוגיות , פז , ( 1987 ) _עמ' . 32-31 לדיון קצר בטיפוס המבנה הנידון _ראה : א' _בן תור , 'מבני המגורים והמתקנים בתקופת הברונזה הקדומה , ' האדריכלות בארץ ישראל , _עמ' . 59-56 ראה : קניון , חפירות _, 1962 _עמ' . 11 למשל : מקאליסטר ודנקן , חפירות , _עמ' . 178-175 , 25-21 _ראה : אולברייט , חפירות , _עמ' ; 166-164 מזר , ירושלים בתקופת המקרא , _עמ' . 18 מקאליסטר ודנקן , חפירות , _עמ' . _177 , 34 קיימות במחקר מספר רעות לגבי טביעה זו . נוגיירול _, ובעקבותיו ונסאן , סברו שיש _לתארכה לתקופת הברונזה הקדומה : _01 _, _זץ _§ _3 _ט _0 _א ז _י _68 _ז _1 ( _1 _ז _6 $ _( 16 _0 _^ 11 _ז 1 _ז 61 ז _1 _^ _ת _65-5€6 _< _11 _±£ _61 6 _יז _1 _( _1 _ז _11 _ץ _€ 50-51 _. קק 5 1939 , _ת 1 _/ _16 , ? 3 ז 1 _10165 _ז ; 11014 _^ 6 $ 6 ונסאן _וסטיב _, ירושלים , _עמ' . 618 לעומתם טוען בן תור שיש להארכה לתקופת הברונזה התיכונה ב : 56015 0 / _7111 ? _6 _07 1 _ז _1 _( _16 _ז _11 _ץ 101 , _€ _מ 61 _, _4 _. 66 _. ק _< 1 _§ _6 1978 _, _חכ _1 _ומ 6 _, _03 _ח _1 _?< _11 _£ _311 _ז _11111 _ז 16 _14 קראופוט ופיצ ' ג ' _רלר , _עמ' , 66-65 , 22-20 לוח _15 . 22-10 : 11 קניון , חפירות _, 1962 _עמ' _16 . 12-11 שילה קדם 19 עמ _' י כ . לכלי עצם יוצא דופן , _, , , שנמצא בסמוך למבנים ראה : אריאל , עיר דויד , ב , עמ _17 . 120 ' שילה , שם , _עמ' ו , ח-י , כ . _18 שם , _עמ' כ . על גילוים של חרסים מתקופת הברונזה הקדומה ג מסר לי בעל פה _פרופ' י' שילה _ז''ל .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר