מבוא

עמוד:33

מבוא בפרק זה אסקור את השרידים הארכיאולוגיים של ירושלים הקדומה , משחר ימיה בשלהי העידן הפרהיסטורי , ועד סמוך להפיכתה לבירת ישראל בימי דויד . תקופה זו משתרעת על פני כארבעת אלפים שנה , מסוף העידן הפרהיסטורי ( סוף התקופה הניאוליתית ) ועד לראשית המלוכה בישראל , סביב שנת אלף לפסה"נ . יש לציין שבחלק ניכר מהתקופות הכלולות בסקירתנו , הממצא בירושלים אינו מרובה . ככול הנראה יש לתרץ מצב זה בפעילות האינטנסיבית שהתנהלה בירושלים מאז , שמחקה את מרבית השרידים הקדומים . למרות מגבלה זו , הממצא הארכיאולוגי מהתקופות הנידונות חשוב מאין כמוהו לשחזור תולדות העיר בשחר ימיה , תוך שימת לב מיוחדת להקבלה עם המקורות ההיסטוריים הנלווים , שהם מעטים מאוד . הסקירה תכלול ממצא ארכיאולוגי מפרק זמן זה שנתגלה בירושלים ובסביבתה , ברדיוס של כשלושה ק"מ מהשלוחה הדרומית מזרחית של העיר , המכונה שלוחת _'עיר דויד , _' שהייתה , כפי שנראה , הגרעין להתפתחות העיר ( ראה מפות 2 , 1 בסוף הספר . ( לסקירות קודמות של הממצא הארכיאולוגי מירושלים בתקופות אלו , ראה במיוחד שורת מאמרים משל ב' מזר , החל _ב _11115€ _* _16 _י _01 _( _13 _\ _י _\ _03 _$ י 181-191 _. קק _' , _3 ? 05 _, 10 ( 1930 ) , _ת _. _1611153161 _וכלה במזר , ירושלים בתקופת המקרא ( למראי מקומות של מאמריו ראה שם , _עמ' ;( 283 וכן ראה : קניון , חפירה בירושלים , _עמ' ; 97-76 סאלר , ירושלים ; 0 / _1116 _ץ _^ _0€0108 _ז _\ _16 _6 ד _1 _? . _// . _\ _1316 , 35- _. קק 1 < _18 _1987 , ק 2 _6760 _, _01311 ( 1 _1 _* 3 _ה _. _/ _61145016 58 ( אך לביקורת חריפה על האחרון ראה : 147- _. _1 . _\ _1 . _. קק _03 _^ _1111 _4 _0 . 731161 , _6 _/ _4 _, 52 [ 1989 ] , ;( 148 ראה גם למשל : מלמט _, לעיל , פרק שני ; א' _דה גרוט , 'חפירות עיר _דוד , _' שם , _עמ' ; 44-40 ב' מזר וי' שילה , 'ירושלים , ' _אחח"א , _עמ' ; 616-611 _1 _1116 _זן 0 _ז ¥ _1 1 : _ת _\ _13016 _ז 61 , _] _£ _מ _61 ז 1 _< _3 _& _\ _1 _. 3 _ג _0 . _>\ _1 _11 ) 11 ( _1 _§ 6 _ה _870 _X _1€ _6 _§ _€ 10 _1 _^ _16 _\ _100€01 _} _, _665 _€3 . 1996 _לריכוזים של ביבליוגרפיה ראה : / . _£ _> . _1 1 _) 16 _1101 _] _€11 _) _1 _: _4 _ח _14301 _£ _ז _6 _נ 1 _¥ _18 , ט ? _1 1988-1992 ; _ז _0116 _ג _4611 _ז _^ _, 1-11 , _ק _0 _ז _811 _} _110 _§ _ביברשטיין ובלדהורן , ירושלים . לבסוף , יש לציין _שהתאריכים הנקוטים בפרק זה הם לפי _אחח"א . פרק שלישי ירושלים לפני דויד : סקירה _ארכיאולוגית מסוף העידן הפרהיסטורי ועד לסוף תקופת הברזל א _, _אהרן _מאיר

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר