מבוא

עמוד:32

עבךח'בה מושל ירושלים לפרעה אמנחתפ ד' ( א"ע ( 288 4-1 _יל _^ מלך אדוני [ שמשי אמור [ : כה ( אמר ) עבךח'בה _עבדך : לרגלי המלך אדוני שבע פעמים ושבע פעמים נפלתי . 10-5 ראה , המלך ( או : מלכי ) אדוני שיכן את שמו במוצא השמש ובמבוא השמש . נבלה היא אשר זממו נגדי . אינני מושל עיר ; ( אלא ) חייל המלך אדוני . _15-11 ראה , אנוכי רע המלך ומעלה מס המלך אנוכי . לא אבי ולא אמי אלא זרוע המלך החזקה _הושיבןתני ] בבית אבי . .. . 1 22-16 כ / א _אלי 1 ... _1 ... נתתי 1 בי ] ד 1 ו ] עשרה עבדים . שתה , נציב המלך , _יבא _^ אלי ; עשרים ואחת נערות _ו _0 ) שמונים _^ אסירים נתתי ביד שתה במתנה למלך אדוני . 28-23 לו יימלך המלך בדעתו באשר לארצו ; אבודה ארץ המלך כולה . איבה נגדי מארצות שעיר ועד גת כרמל . שלום לכל מושלי הערים ואילו נגדי מלחמה ! 33-29 ; נעשיתי בעפרו , ואינני רואה את שתי עיני המלך אדוני , כי איבה נגדי . אני כספינה בלב ים . 40-34 הזרוע החזקה של המלך מחזיקה בארץ _נהרים ובארץ כוש , אך עתה העפרו לוקחים את ערי המלך . אף לא מושל עיר אחר נותר ( נאמן ) למלך אדוני ; כולן אבדו ! 47-41 ראה , תרבצו נהרג בשער של סלה . _0 ) המלך שתק ; ראה , זמךךה _מל כיש _/ הכוהו העבדים ( אשר ) הצטרפו לעפרו ; _יפתחהדד _. נרצח [ ב ] שער של סלה . ( והמלך ) שתק _] ; מדוע המלך ] _ולא _^ חקר _אותנם ( את הרוצחים 53-48 [!?( [ ולו ] ידאג המלך 1 לארצו וי ] חליט המלך באשר [ ל ] צבא הסדיר למען הארץ , [ כי ] אם אין צבא סדיר ( עוד ) בשנה הזאת , אבודות כל ארצות המלך אדוני . _61-54 האם אין אומרים ( שוב ושוב ) לפני המלך _אדוני , אבודה ארץ המלך אדוני ואבודים כל מושלי הערים . אם אין צבא סדיר בשנה הזאת , ישלח נא המלך נציב כדי שיקחני , אליך עם אח > י < למען נמות אצל המלך אדוננו . 66-62 [ ל ] סופר המלך _ארוני : [ כה ( אמר [( עבךח'בה העבד : [ לרגליך נפלתי , [ הבא מילים יפות לפני [ המלך , [ עבדך ו _1 ב ] _נך אנוכי . הערות 1 עבךח'בה מתהדר בתואר רע המלך _( _ת _, ( 111111 _31 כנראה תרגום לכנענית של התואר המצרי המקביל . _
יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר