מבוא

עמוד:31

עבךח'נה מושל ירושלים לפרעה אמנחתפ ד' ( א"ע ( 290 _^ 4-1 מלך אדוני אמור : כה ( אמר ) _ןעבךןח'בה _עבדך : לרגלי [ המלך ] אדוני שבע פעמים ושבע פעמים נפלתי . 13-5 ראה את המעשה , אשר עשו מלכאלו ושורךתה לארץ המלך אדוני : הם הכינו את צבאות גזר , גת וקעילה _0 ) ; לכדו את העיר _ךבתה . ערקה ארץ המלך לעפרו . 21-14 ועתה , יתר על כן , עיר של ארץ ירושלים , ( אשר ) שמה בית חורון (?) _י _, ערקה בעקבות אנשי קעילה . ישמע נא המלך לעבךח'בה עבדך _וישלח נא צבא סדיר , כדי שישיבו למלך את ארץ המלך . 30-22 אולם אם לא יהיה צבא סדיר , תערוק ארץ המלך לעפרו . המעשה נגד הארץ היה בפקודת _מלכאןלו וב ) פקודת [ _שורחתה , ןיחד ע ] ם ג 1 ת . [ וידאג המלך _לארצןו . [ הערות 1 הקריאה _בית חורון אינה ודאית . שם המקום נכתב _. _0 _^ _7 _/\ _א _1 _א _יי . 811 תדמור וקלאי הציעו שהכתיב השומרי _. _1181 _, _\ _א _1 _א משמש לכתיבת שמו של האל הכנעני _חותן המקביל אל ננרתה . אלא שנאמן העלה השגות על זיהוי זה . 2 ראה לעיל , הערה 1 למכתב . 366 [ עבךח'בה ] מושל ירושלים אל [? ... _1 ( א"ע ( 291 הלוח שבור _מאוד , ואין להעלות ממנו כי אם כמה שברי משפטים ומלים בודדות שאינן מצטרפות לרצף ענייני . מלכאלו _מושל גזר לפרעה ( א"ע ( 271 8-1 למלך אדוני , אלוהי , שמשי , אמור : כה ( אמר ) מלכאלו עבדך , עפר רגליך . לרגלי המלך אדוני אלי שמשי שבע פעמים ושבע פעמים נפלתי , _16-9 , , , _יידע נא המלך אדוני , כי עזה העוינות נגדי ונגד שורךתה . לפיכך יציל נא המלך אדוני , את ארצו מיד העפרו . 21-17 _וןלןא , _ישלח נא המלך אדוני מרכבות _להביא _ו _נו _/ לבל יהרגונו _עבדינו . יתר על כן , יחקור נא המלך אדוני את _עחמו עבדו , על אשר נעשה ב 1 א ] רצו . לבקש את ךבתה באזור שבין קרית יערים ( _אבו ע'וש ) לשער הגיא . ושמא יש מקום לשוב להצעתו הישנה של אהרוני לזהות את _ךבתה-הרבה בבית שמש שעל גבול ההר . 3 עזה היתה בירת כנען המצרית . 4 היא _גת כרמל ( ולא גת עירו המשוערת של שורךתה . ( על גת כרמל ראה לעיל במבוא . 5 היינו ללבאיה ובניו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר