מבוא

עמוד:28

תישארנה ארצות המלך אדוני ; אך אם לא יבוא צבא סדיר , תאבדנה ארצות המלך אדוני . 64-61 יל _^ סו 1 _פר _[ _1 _המלך _^ ארוני , כה ( דיבר ) עבךח'בה _עבדך : _'הבא נא ( את דברי ) במילים _יייפות אל המלך אדוני — אבודות כל ארצות המלך אדוני ' ! הערות 1 מילולית 'אוכלים קורצא _, ' השווה דניאל ג ח : 'ואכלו קרציהון די יהודיא , _' ושם ו כה : _'די אכלו קרצוהי די דניאל 2 . ' אלמלכו _, הוא מלכאלו מושל גזר . 3 משמעות הביטוי לבקר את המלך . _עבדח'בה מושל ירושלים _לפרעה _אמנחתפ _ד' ( א"ע ( 287 1 9-1 למל ] ך _ארוטי , _אמור : ( _כה ) אמר _] _ו _עבך _^ _דו'בה _עבחך : לרגלי ] _אדוני שבע פועמים ושבע פ 1 עמים נפלתי . ראה , באשר _ל _] _ו _כל _^ דבר [ י המלך אדוני , הבי ] או אלי 1 צבא סדיר ] לתוך [ קעילה ] ( להילחם ) בי 1 . ראה ] את המעשה אשר ע [ שה / עשו נגד _עבדך . [ חצי נחושת [ ... _] 19-10 ... [ ... ] הכניסו אל קעילה . יידע נא המלך ( _כי ) כל הארצות חיות בשלום ( זו עם זו , ( אך נגדי ( הן עושות ) מלחמה ; לכן ידאג נא המלך לארצו . ראה , ארץ גזר , ארץ אשקלון _ולןכיש ] נתנו להם אוכל , שמן וכל מחסורם . לכן ידאג נא המלך לצבא סדיר וישלח נא צבא סדיר נגד האנשים הפושעים במלך אדוני ! 24-20 אם יהיה ( עוד ) בשנה הזאת צבא סדיר , יישארו הארצות ומושלי הערים ( נאמנים ) למלך אדוני ; אולם אם אין צבא סדיר , לא יהיו ארצות ומושלי ערים למלך . 33-25 ראה , ארץ ירושלים זו — לא אבי ולא אמי נתנו לי ( אותה , ( זרוע ( המלך החז ] קה ! נ ] תנה לי אותה . ראה מעשה זה ! הוא מעשה מלכלו ומעשה בני לבאיה , אשר נתנו את ארץ המלך לעפרו ! ראה , המלך אדוני , הצדק עמי באשר לכושים . 46-33 ישאל נא המלך את הנציבים , כי הבית חזק מאוד והם זממו לבצע פשע חמור _מאוד : _1 ל ] קחו את כליהם _ו _ופרצוי (?) את עליית הגג . אם ישלח המלך לארץ [ ירושלים ] חיל מצב עם ... עבדים , ידאג נא המלך להם . וכל ] הארצות בידיהם . וישאל נא מלכי עליהם / ן (?) ולו יהיה הרבה מזון , הרבה שמן , הרבה לבוש , עד שיעלה _פורו , נציב המלך , לארץ ירושלים . 52-46 אתה הסתלק עם חיל המצב , החיילים 1 שנ ] תן המלך . יידע נא המלך , ( ש ) אך _ יה אמר אלי : ' _וראה [ , הוא פטרני . ' אל תעזוב אותה ( את העיר )] . ( עוד ) בשנה ] זו שלח אלי חיל מצב ( ו ] שלח נציב ( מטעם ) המלך , 59-52 ( ל ) כאן שלחתי שיירות אל המלך _ו אדוני _/ [ 1 אסירים . (?) חמשת אלפים ... [ ... ] שמונה מובילים לשיירות המלך נלכדו בשדה ( א ) _ילון . יידע נא מלכי אדוני ( ש ) לא אוכל ( עוד ) לשלוח שיירה אל המלך אדוני . לידיעתך ! 63-60 ראה , מלכי השכין את שמו בארץ ירושלים לעולם . ואינו יכול לעזבה , את ארץ ירושלים .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר