מבוא

עמוד:27

_15-9 המלך אדוני , שלחני להילחם בקעילה . נלחמתי ועתה שלום לי . עירי הושבה אלי . 24-16 מדוע כתב עבךח ] ' ב ] ה לאנשי קעילה , _ץקוחו כסף ולכו אחרי ? ' _ויידע נא המלך אדוני כי לקח עבךח'בה את עירי ממני . 29-24 ועוד : ישאל נא המלך אדוני , אם לקחתי מידו איש או שור או חמור ; או אז הוא צודק ! _35-30 ועוד : לבא _! ה מת , זה אשר נהג לכבוש את ערינו , אבל עתה עבךח'בה הנו לבאיה _1 א ] חר _, _והואכוב ש _^ את ערינו . 1 _40-36 ו ] ייתךנא המלך דעתו על עבדו בעניין זה ; אבל לא אעשה דבר עד אשר ישיב המלך דבר לעבדו . הערות 1 השווה לדברי משה : 'לא חמור אחד מהם נשאתי' ( במדבר טז _טוא ושמואל : 'את שור מי לקחת וחמור מי לקחתי' וגו' ( שמואל א , יב ג 2 . ( לבא _? ה היה מושל ארץ שכם שהצליח להרחיב את תחום שלטונו על העמק והסתכסך עם שכניו , עד שנהרג בידי שוביו שנדרשו להסגירו למצרים . עבדח'בה מושל ירושלים לפרעה אמנחתפ ד' ( _א"ע ( _286 4-1 _יל _^ מלך אדוני אמור : כה ( אמר ) עבךח'בה עבדך . לרגלי אדוני המלך שבע פעמים ושבע פעמים נפלתי . _15-5 מה עשיתי למלך אדוני ? הם משמיצים אותי לפני המלך אדוני , 'עבךח'בה מרד במלך אדונו . ' ראה , אשר לי , לא אבי ולא אמי הושיבוני במקום הזה , ( אלא ) זרוע המלך החזקה הכניסה אותי לבית אבי , מדוע דווקא אני אפשע במלך אדוני ? _21-16 כל עוד אדוני המלך חי ; אומר אני אל נציב המלך _אדונןי ' , [ מדוע אתה אוהב את _העפת , ואילו את מושלי הערים אתה שונא ' ? לכן אני מושמץ לפני המלך אדוני . 31-22 הואיל ואני אומר : 'אבודות ארצות המלך אדוני , _' לכן אני מושמץ לפני המלך אדוני . _יידע נא המלך אדוני , כי המלך אדוני הציב ( כאן ) חיל מצב , אך את כולם שבה ינחמו _ [ ואת החיילים החזיר אל ארץ מצרים 43-32 . [ ... _ןועתה ] המלך אדוני , _ןאין ] ( כאן ) _ו חיל מצב _/ על כן [ ידאג-נא ] _ו _המלך _^ לארצו . ערקו כל _ו ארצות _^ המלך אדוני . אלמלכו הרס את כל ארצות המלך , ולכן _ידאג נא המלך אדוני לארצו . ואנוכי אומר : 'הייתי בא אל המלך אדוני לראות את עיני המלך אדוני , ' אך עזים מעשי האיבה נגדי , לכן אינני יכול להיכנס אל המלך אדוני . 52-44 יישר נא בעיני המלך לשלוח חיל מצב וכך אוכל לבוא ולראות את עיני המלך אדוני , כל עוד אדוני המלך חי . תמיד כאשר יצאו הנציבים , הייתי אומר ( להם : ( 'אבודות ארצות המלך ' ! אבל הם לא הקשיבו לי . אבודים כל מושלי הערים ; לא נותר עוד מושל עיר ( נאמן ) למלך אדוני . _60-53 _ייתן נא המלך דעתו על הצבא הסדיר , ושייצא הצבא הסדיר של המלך אדוני . למלך אין ארצות . העפרו שדדו את כל ארצות המלך . אם יהיה ( כאן ) צבא סדיר ( עוד ) בשנה הזאת ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר