מבוא

עמוד:25

מושלים ששמותיהם הודו איראניים : שורךתה , סךתה _ואנתךתה . נראה שהם צאצאים לגל פולשים הודו איראני שהגיע לאזור בתקופת הברונזה התיכונה , וכבש את השלטון במקומות רבים . גם הפקידות המצרית לא היתה מעור אחד , אלא ממוצא אתני מעורב . חיה _ואריה נושאים שמות מצריים . _פודו הוא ספק התואר המצרי 'הגדול , ' ספק שם מצרי במשמעות זהה . לעומתם _עחמו , הנציב הכל יכול בכנען , נושא שם כנעני מובהק . נראה שהיה כנעני שנתחנך במצרים ועלה לגדולה בשרות פרעה . המכתבים ערוכים כאן בסדר הכרונולוגי המשוער שלהם , לא כסדר המספרים המקובל שנקבע במהדורת _קנודטזון , ואין משנים ממנו . שורךתה מושל גת _(?)• לפרעה ( א"ע ( 366 10-1 למלך אדוני , שמשי , אלוהי , אמור : כה ( אמר ) שורךתה , עבדך , עבד המלך ועפר שתי רגליו והקרקע אשר אתה דורך עליה . לרגלי המלך , אדוני השמש מן השמים , שבע פעמים ושבע פעמים השתחוויתי על הבטן ועל הגב . _21-11 _יידע נא המלך אדוני , שהרגתי את ( איש ) _העפת אשר התקומם נגד הארצות , שנתן האל של המלך אדוני בידי , ואני הרגתיו . ואמנם יידע נא המלך , אדוני , שהם עזבוני — כל אחי — ואנוכי הוא , ועבךח'בה לוחמים בעפרו . מרכבות 28-22 וסךתה , מושל עכו , ואנתךתה , מושל אכשף , שניהם מיהרו לעזור לי בחמישים — ועתה הם עוינים אותי . 34-28 יישר נא בעיני המלך אדוני , וישלח נא את ינחמו , ולו נלחם , וכך אכן תשיב את ארצות המלך אדוני עד קצה גבולן . הערות _1 ההשערה _ששורךתה היה מושל גת מבוססת על הניתוח של מכתב 290 שבו עבךח'בה מאשים את מלכאלו מגזר ואת שורךתה שהם גייסו את צבאות גזר , גת וקעילה ולכדו את _ךבתה . לפי שקעילה נזכרת במכתבים 280-279 של שורךתה _כעירו שערקה אל עבךח'בה והוא הצליח להשיבה לתחומו , נותרה אפוא רק גת , והיא כנראה עירו של שורךתה . אלא שסופו של מכתב 290 מעורר קושי לגבי ייחוסה של גת כעירו של שורךתה , שהרי עבךח'בה טוען שם כי 'המעשה נגד הארץ היה בפקודת מלכאלו ובפקודת ושורךןתה _( יחד ע ] ם גת . ' האם ניתן גת , שמאוחר להסיק מכאן יותר שאין תקרא זהות גת פלשתים בין עירו , שכנה של שורךתה ככל הנראה לגת ? בתל צפית ( תל _א צאפי ) שבשפלה , ליד כפר מנחם . הערות כלליות _11 השלמה מסתברת [ 1 ניתן להבחין בשרידי הסימנים ( ) תוספת הסבר < > השלמה של השמטה במקור _1 . .. 1 הלוח שבור והסימנים אינם ברורים הסימנים ניכרים אבל אינם מובנים , או שאינם יוצרים רצף בעל משמעות

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר