נספח ירושלים במכתבי אל־עמארנה

עמוד:23

מבוא זמנם של המכתבים הנוגעים לירושלים הוא סוף ימי פרעה אמנחתפ השלישי וראשית ימי שלטונו של אמנחתפ הרביעי ( אחנאתון , ( והם נכתבו תוך פרק זמן לא ארוך . לפי שהמכתבים אינם מציינים את שמו של המלך שאליו נכתבו , אי אפשר אלא לשער מי הוא הנמען , ולא תמיד יש על כך הסכמה . עניינם של המכתבים ביחסים שבין עבךח'בה לבין שכניו ובינו לבין הפקידות המצרית בכנען . מאבקם של עבךח'בה ושכניו היה בעיקר על השליטה בדרך הרוחב המחברת את במת ההר באזור ירושלים עם מישור החוף והדרך הבין לאומית העוברת בה . המכתבים מגלים טפח מהקשרים שקשרו מלכי הערים הכנעניות שבדרומה של כנען עם עמיתיהם שבצפונה של הארץ ; את התערבותם של מלכי עכו ואכשף הסמוכה אליה במאבק שבין עבךח'בה ושורךתה באויבם המשותף המכונה עפרו , ואת הסתלקותם מעזרה זו . תגו מלך גת כרמל ( שמקומה לא נודע ) היה חותנו של מלכאלו מגזר , ושניהם היו אויבים לעבךח'בה . על החלפת עמדות מעידים יחסיהם של עבךח'בה ושורךתה שמבעלי ברית נעשו לאויבים . המכתבים הכלולים ב'תיק' ירושלים הם מכתביו של עבךח'בה מירושלים ושניים משכניו : שורדתה מושל גת , (?) המזכיר במכתביו את עבךח'בה , ומלכאלו מושל גזר הנזכר במכתביהם של עבךח'בה ושוךךתה . מכתבו של מלכאלו המובא כאן ( מכתב ( 271 אמנם אינו מזכיר את עבךח'בה אבל נראה שהוא מתייחס למאורעות המוזכרים במכתב מס' , 290 מכתב של עבךח'בה . מהמכתבים נראה שבראשיתם היו בין עבךח'בה ושוךךתה יחסים של שותפים לעניין . הם לחמו באויב משותף שהם מכנים אותו בשם עפרו , היינו שודד . מלכי עכו ואכשף סייעו בידם ושלחו לעזרתם כוח של חמישים מרכבות . לא ברור מדוע הפכו את עורם ונעשו עוינים לשורךתה . _שורדתה ביקש את עזרת פרעה שישלח את נציבו ינחמו , להשיב את שלטון העל המצרי על כנו . מצוקה זו נשקפת גם ממכתבו הראשון של עבךח'בה ( מס' , ( 285 והיא מגיעה לשיאה בתחינתו כי אם אין פרעה שולח צבא סדיר , היינו צבא מצרי , לכנען - ישלח נא נציב אשר יקח למצרים את מושלי הערים . אלא שהגוזמה שבמכתבו של עבךח'בה עולה מתוך טענותיו הקטנוניות באותו מכתב עצמו , עניין הבית שהוא חפץ בו . מאותו פרק זמן באו גם מכתבים 280-279 של שורדתה המספרים בעריקתה של קעילה שבשפלה אל עבךח'בה ששיחד את תושביה לעבור לצדו , ובהצלחתו של שורדתה להשיבה אליו . _1 למהדורות מדעיות של מכתבי עמרנה ראה לעיל , פרק שני , _עמ' , 16 הערה . 6 _נספח ירושלים במכתבי _אל עמארנה תרגמה צפורה _כוכבי רייני מבוא והערות שמואל אחיטוב

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר